Taxonomy term
  • Friday, June 07, 2019
    10:52
    มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สเตท ลองบีช สหรัฐอเมริกา ดูงานบริการสุขภาพจิตในชุมชน จ.นครราชสีมา ชมทำได้ดีกลมกลืนกับบริบทพื้นที่ โดยเฉพาะที่ รพ.สต.คลองไผ่ ผู้ป่วยจิตเวชอยู่ในครอบครัว มีอาชีพได้ค่าแรงเท่าคนปกติ ชุมชนร่วมดูแลเสมือนเป็นญาติ สามารถลดปัญหาขาดนัดขาดยาจากร้อยละ 62 เหลือไม่ถึงร้อยละ 2 หายดีแล้ว 8 คน สถิติฆ่าตัวตายเป็นศูนย์ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนที่แคลิฟอร์เนีย
    2019-06-07, 10:52

ความคิดเห็นล่าสุด

ชูเลิศ สีแสด
37 นาที 40 วินาที ago
Phawit Jitsabai
1 ชั่วโมง 4 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
5 ชั่วโมง 20 นาที ago
วสุนธรี เสรีสุชาติ
5 ชั่วโมง 35 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ชูเลิศ สีแสด
37 นาที 40 วินาที ago
Phawit Jitsabai
1 ชั่วโมง 4 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
5 ชั่วโมง 20 นาที ago
วสุนธรี เสรีสุชาติ
5 ชั่วโมง 35 นาที ago
กลับด้านบน