Taxonomy term
  • Sunday, June 09, 2019
    08:58
    4 หน่วยงานจับมือสร้างเครือข่ายวิจัย พัฒนา และผลิตสายพันธุ์กัญชาและกัญชง ครบวงจร เน้นพันธุ์ไทยให้ได้มาตรฐานเมดิคัลเกรด เทียบเท่าต่างประเทศ รองรับการวิจัยทดลองทางคลินิก และรักษาผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรักษาด้วยช่องทางพิเศษ หรือ Special Access Scheme (SAS)
    2019-06-09, 08:58

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 วัน 14 ชั่วโมง ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
4 วัน 1 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 วัน 14 ชั่วโมง ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
4 วัน 1 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน