Taxonomy term
  • Thursday, January 10, 2019
    15:22
    ผอ.ศูนย์สันติวิธี สธ.ชี้แนวโน้มการฟ้องร้องทางการแพทย์สูงขึ้นเรื่อยๆ เผยข้อมูลย้อนหลัง 20 ปี สธ.ชนะคดีฟ้องร้องทางการแพทย์ 45 คดี ไกล่เกลี่ยจบชั้นศาล 164 คดี และแพ้ 21 คดี ต้องจ่ายเงินให้ผู้ร้อง 36 ล้านบาท แจงมาตรการ 2P safety ช่วยแก้ไขปัญหาได้ พร้อมจับมือ สปสช. – ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระ – สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล คัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพดีเด่นระดับเขต
    2019-01-10, 15:22

ความคิดเห็นล่าสุด

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
2 ชั่วโมง 48 นาที ago
สุรศักดิ์
6 ชั่วโมง 25 นาที ago
ประสาร นัฏสถาพร
10 ชั่วโมง 39 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
2 ชั่วโมง 48 นาที ago
สุรศักดิ์
6 ชั่วโมง 25 นาที ago
ประสาร นัฏสถาพร
10 ชั่วโมง 39 นาที ago
กลับด้านบน