Taxonomy term
 • Saturday, September 15, 2018
  19:52
  “หมอเมือง” หมายถึง หมอแผนโบราณ ทำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยวิชาการที่สืบทอดมาจากปู่ย่าตายาย เป็นการรักษาตามประเพณีที่สืบทอดกันมา มีตำราหรือภาษาล้านนาเรียก “ปั๊บ” ตัวอักษรพื้นเมืองเป็นตำรา บอกสูตรยาสมุนไพร และเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้
  2018-09-15, 19:52
 • Sunday, January 29, 2017
  15:47
  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เตรียมเสนอยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วๆ นี้ เพื่อสานต่องานภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดยกระดับการแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือก มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ 
  2017-01-29, 15:47
 • Friday, February 13, 2015
  18:02
  กระทรวงสาธารณสุข ออก 3 กฎหมายลูกคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ ทั้งตำรับและตำรายาแผนไทยทุกประเภทที่มีกว่า 150,000 รายการมูลค่ามหาศาลเพื่อปกป้องเป็นสมบัติของชาติ ป้องกันต่างชาติฉวยใช้ประโยชน์ทางการค้า มีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นี้ หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
  2015-02-13, 18:02

ความคิดเห็นล่าสุด

CindypjPax
5 ชั่วโมง 37 นาที ago
CindypjPax
5 ชั่วโมง 46 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
7 ชั่วโมง 19 นาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 29 นาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 46 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindypjPax
5 ชั่วโมง 37 นาที ago
CindypjPax
5 ชั่วโมง 46 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
7 ชั่วโมง 19 นาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 29 นาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 46 นาที ago
กลับด้านบน