Taxonomy term
 • Wednesday, August 14, 2019
  13:10
  วันที่ 1 พ.ค.62 ที่ผ่านมา พ.ร.บ.สถาบันการอุดมศึกษา 2562 มีผลบังคับใช้ ท่ามกลางความกังวลของสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุข ถึงกรณีที่กฎหมายดังกล่าวจะมีผลต่อการลดบทบาทของสภาวิชาชีพในการกำกับและดูแลมาตรฐานการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านสุขภาพ
  2019-08-14, 13:10
 • Tuesday, October 23, 2018
  18:54
  จากการสำรวจพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ถึง 73.8% ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการควบคุมยาสูบของไทย โดย 40.7% ไม่รู้ว่าภายในตัวอาคารทั้งหมดในสถาบันอุดมศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่
  2018-10-23, 18:54
 • Tuesday, August 21, 2018
  17:01
  ผอ.สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สกอ.วิเคราะห์อนาคตการศึกษาไทย ชี้มุ่งแต่ผลิตกำลังคนอาจไม่ตอบโจทย์ คาดเด็กอาจไม่เลือกเรียนแพทย์เพราะงานหนักแต่เงินน้อยกว่าขายของออนไลน์ เสนอคณะกรรมการกำลังคนฯ หาแนวทางธำรงค์รักษาผู้ที่อยู่ในระบบ
  2018-08-21, 17:01
 • Tuesday, November 12, 2013
  07:31
  แนวหน้า - นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ประชุมคณบดีคณะแพทยศาสตร์จาก 22 มหาวิทยาลัย และเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ทหารเรือทหารอากาศ ตำรวจ หารือการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลเป็นการวางแผนและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มียุทธศาสตร์ที่มีเอกภาพลดความซ้ำซ้อน เกิดการเชื่อมโยงอย่างเต็มที่และช่วยให้การจัดสรรงบประมาณลงในแต่ละที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศที่ต้อง
  2013-11-12, 07:31
 • Thursday, October 03, 2013
  13:46
  ไทยโพสต์ - เครือข่ายเยาวชนฯ ร้องอธิบดีกรมควบคุมโรคเร่งแก้ปัญหาร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย เผยป้ายโฆษณาจำนวนมากส่อผิดกฎหมาย วอนจัดโซนนิ่งในรัศมี 300 เมตร พร้อมออกมาตรการคุมศิลปิน-ดารา-นักกีฬา เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทน้ำเมา เหตุสร้างแรงจูงใจให้ดื่ม
  2013-10-03, 13:46

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 ชั่วโมง 16 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 38 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 47 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
14 ชั่วโมง 20 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 31 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 47 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 ชั่วโมง 16 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 38 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 47 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
14 ชั่วโมง 20 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 31 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 47 นาที ago
กลับด้านบน