Taxonomy term
 • Friday, November 16, 2018
  12:35
  รพ.มะเร็งลำปาง เผยภาคเหนือ พบมะเร็งตับและท่อน้ำดีในชายมากที่สุด เหตุจากพฤติกรรมชอบทานปลาน้ำจืดแบบดิบๆ เสี่ยงตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในตับ ขณะที่หญิงพบมะเร็งเต้านม ครองแชมป์อันดับหนึ่ง
  2018-11-16, 12:35
 • Monday, July 02, 2018
  15:04
  คกก.แผนยุทธศาสตร์กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เห็นชอบแนวทางดำเนินงานปี 62 ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 2 (2562-2568) โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี 2568 ตั้งเป้าหมายอัตราเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ำดีลดลงครึ่งหนึ่งในปี 75 อัตราการติดพยาธิใบไม้ตับลดลงน้อยกว่าร้อยละ 1 ในปี 68 ปลาปลอดเชื้อน้อยกว่าร้อยละ 1
  2018-07-02, 15:04
 • Wednesday, April 25, 2018
  13:05
  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง มข. แนะควรเพิ่มหน่วยงานด้านสาธารณสุขร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานปลาร้า เพื่อกำหนดค่ามาตรฐานสารก่อมะเร็ง “ไนโตรซามีน” ให้ปลอดภัยกับผู้บริโภค ลดมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคอีสาน
  2018-04-25, 13:05
 • Saturday, March 25, 2017
  23:12
  กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ร้อยเอ็ดสู่ระดับสากลต้นแบบ หนึ่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา คัดกรองมะเร็งเชิงรุกในโรงพยาบาลอำเภอทุกแห่ง ช่วยให้การรักษาเร็วขึ้นหายขาดได้ถึงร้อยละ 90 ในปี 2560 จัดโครงการณรงค์คัดกรองป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 50,000 ราย
  2017-03-25, 23:12
 • Friday, March 10, 2017
  11:22
  กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะปฏิบัติที่ถูกต้องเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยง 459 แห่งใน 27 จังหวัด เพื่อปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญในปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
  2017-03-10, 11:22
 • Tuesday, November 15, 2016
  15:28
  กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดพัฒนางานตามพระราชดำริ กำหนดเป็น 1 ใน 16 แผนงานในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เผยโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในปีแรกของการดำเนินงาน ช่วยผู้ป่วยมะเร็งตับ-ท่อน้ำดีทันเวลาและรอดชีวิตสูงถึง 616 คน ส่วนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนเยาวชนฯ ในระยะเวลา 15 ปี ความชุกของโรคลดลงเหลือไม่ถึงร้อยละ 10
  2016-11-15, 15:28
 • Wednesday, August 24, 2016
  01:40
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างแอพพลิเคชั่น KKU Parasite Hunt โดยความร่วมมือระหว่างโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เยาวชน ประชาชนทั่วไป ลดกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2016-08-24, 01:40
 • Wednesday, August 03, 2016
  22:11
  สธ.ลงนามความร่วมมือกับ ม.ขอนแก่น กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ตั้งเป้าปี 2568 คนไทยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับน้อยกว่า 6 แสนราย อัตราการเสียชีวิตลงร้อยละ 50 ด้วยมาตรการ ปลาปลอดพยาธิ คนปลอดพยาธิ คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ การส่งต่อและการรักษา การจัดทำฐานข้อมูล การวิจัย ให้ความรู้ประชาชน
  2016-08-03, 22:11
 • Tuesday, August 02, 2016
  22:38
  กระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนยุทธศาสตร์ “ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี พ.ศ. 2559-2568”ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปีพุทธศักราช 2559 ตั้งเป้าใน 10 ปี คนไทยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ น้อยกว่า 6 แสนราย พร้อมแนะวิธีทำให้ปลาร้า/ปลาส้มปลอดพยาธิ ปลาร้าต้องหมักอย่างน้อย 1 เดือน ส่วนปลาส้มต้องหมัก 3 วันและนำไปแช่แข็ง ในตู้เย็น 7 วัน ส่วนตู้แช่-20 องศา นาน 3 วัน
  2016-08-02, 22:38
 • Thursday, June 30, 2016
  16:45
  กระทรวงสาธารณสุข เผย ครม.อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2568 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งเป้าทำให้ปลาในแหล่งน้ำมีพยาธิน้อยกว่าร้อยละ 1 คน ผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับน้อยกว่าปีละ 6 แสนคน อัตราการตายด้วยมะเร็งท่อน้ำดีลดลงร้อยละ 50
  2016-06-30, 16:45

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
13 ชั่วโมง 59 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
13 ชั่วโมง 59 นาที ago
กลับด้านบน