Taxonomy term
  • Wednesday, October 10, 2012
    16:11
    "เก่าไปใหม่มา" เป็นสัจธรรมที่ เกิดขึ้นกับทุกวงการ "ประชาชาติธุรกิจ" มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ "นายมาร์ค เคนท์" เอกอัครราชทูตอังกฤษคนใหม่ประจำประเทศไทย ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้ไม่นาน ถึงพันธกิจและวิสัยทัศน์ ทั้งความสัมพันธ์ทางด้านการค้า การลงทุน ตลอดจนสถานการณ์ความสุ่มเสี่ยงเศรษฐกิจโลก วิกฤตการเงินในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
    2012-10-10, 16:11

ความคิดเห็นล่าสุด

ClintonEmory
12 ชั่วโมง 33 นาที ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
15 ชั่วโมง 11 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
1 วัน 1 ชั่วโมง ago
ลีลาวดี
1 วัน 6 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ClintonEmory
12 ชั่วโมง 33 นาที ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
15 ชั่วโมง 11 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
1 วัน 1 ชั่วโมง ago
ลีลาวดี
1 วัน 6 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน