Taxonomy term
  • Wednesday, October 10, 2012
    16:11
    "เก่าไปใหม่มา" เป็นสัจธรรมที่ เกิดขึ้นกับทุกวงการ "ประชาชาติธุรกิจ" มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ "นายมาร์ค เคนท์" เอกอัครราชทูตอังกฤษคนใหม่ประจำประเทศไทย ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้ไม่นาน ถึงพันธกิจและวิสัยทัศน์ ทั้งความสัมพันธ์ทางด้านการค้า การลงทุน ตลอดจนสถานการณ์ความสุ่มเสี่ยงเศรษฐกิจโลก วิกฤตการเงินในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
    2012-10-10, 16:11

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
2 วัน 7 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
2 วัน 7 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน