Taxonomy term
  • Thursday, June 06, 2019
    10:05
    คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติผลักดันยารักษาโรคเสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อช่วยรักษาผู้ติดบุหรี่หนักและกลุ่มที่เป็นโรคไม่ติดต่อให้เลิกบุหรี่ พร้อมให้จังหวัดเร่งขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบอย่างจริงจัง ลดนักสูบหน้าใหม่ จัดบริการคลินิกสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล
    2019-06-06, 10:05

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
4 ชั่วโมง 6 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 28 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 37 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
15 ชั่วโมง 10 นาที ago
CindyfxPax
18 ชั่วโมง 21 นาที ago
CindyfxPax
18 ชั่วโมง 38 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
4 ชั่วโมง 6 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 28 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 37 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
15 ชั่วโมง 10 นาที ago
CindyfxPax
18 ชั่วโมง 21 นาที ago
CindyfxPax
18 ชั่วโมง 38 นาที ago
กลับด้านบน