Taxonomy term
 • Tuesday, March 20, 2018
  16:30
  ทุกภาคส่วนจับมือเดินหน้าผลักดันแนวทางสร้างศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะเวลาสุดท้ายก่อนเสียชีวิต (Hospice) โดย มธ. พร้อมให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ขณะที่ รพ.รามาฯ เตรียมสร้าง End of life ward รองรับการตายดีในโรงพยาบาล
  2018-03-20, 16:30
 • Tuesday, December 12, 2017
  14:26
  อาจารย์แพทย์ รามาฯ ถอดบทเรียนแนวทางจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาลของต่างประเทศ ระบุ ผู้บริหารจำเป็นต้องลงทุนสร้างระบบรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เสนอ สธ.ประกาศวาระ zero tolerance เมื่อเกิดความรุนแรงกับบุคลากรต้องไม่จบแค่การขอโทษ โรงพยาบาลสหรัฐฯ ทดลองตั้งเครื่องจับโลหะในห้องฉุกเฉิน 6 เดือน พบคนปืน 33 ราย มีดอีกกว่า 1 พัน
  2017-12-12, 14:26
 • Wednesday, November 16, 2016
  21:54
  สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เยี่ยมสำรวจการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Network Certification) โรงพยาบาลในพื้นที่จะต้องคำนึงถึงการประสานงาน การส่งต่อผู้ป่วย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การเรียนรู้ร่วมกันภายในเครือข่ายบริการ การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย  
  2016-11-16, 21:54

ความคิดเห็นล่าสุด

พลิศาน์
4 ชั่วโมง 30 นาที ago
ขอแค่ไม่เกียร์ว่าง
4 วัน 15 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

พลิศาน์
4 ชั่วโมง 30 นาที ago
ขอแค่ไม่เกียร์ว่าง
4 วัน 15 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน