Taxonomy term
 • Thursday, June 14, 2018
  16:14
  กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย อบรมระบาดวิทยาภาคสนามเบื้องต้นนานาชาติ ประจำปี 2561 มุ่งพัฒนาคนด้านระบาดวิทยาให้เพียงพอ 1 ต่อ 200,000 ประชากร
  2018-06-14, 16:14
 • Sunday, December 17, 2017
  12:00
  กระทรวงสาธารณสุข ส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา อาชีวเวชศาสตร์และพิษวิทยาจากส่วนกลาง ร่วมหาสาเหตุการเจ็บป่วยของผู้ต้องขังในเรือนจำกันทรลักษ์ โดยในวันนี้ได้ส่งทีมแพทย์เข้าคัดกรองผู้ป่วยและให้การรักษาตามอาการ ขณะนี้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 2 ราย
  2017-12-17, 12:00
 • Monday, August 07, 2017
  20:23
  กระทรวงสาธารณสุขไทย เป็นเจ้าภาพประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้งที่ 9 ระดมนักระบาดวิทยาจาก 90 ประเทศ ร่วมพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของประเทศให้เข้มแข็ง เน้นผลิตนักระบาดวิทยาภาคสนามเพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้เพียงพอ ตั้งเป้าให้ได้ 1 ต่อ 200,000 ประชากร
  2017-08-07, 20:23
 • Tuesday, July 25, 2017
  00:09
  ขอเชิญบุคลากรด้านสุขภาพสมัครเข้าร่วม หลักสูตร “ระบาดวิทยาวัฒนธรรม” เพื่อช่วยขยายกรอบคิดและความเข้าใจต่อพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงได้อย่างละเอียดอ่อนมากขึ้น
  2017-07-25, 00:09
 • Saturday, September 03, 2016
  08:49
  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เผยการทำงานรณรงค์ การกำหนดนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ แอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด และอุบัติเหตุบนถนน จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจแบบแผนทางวัฒนธรรมที่กำกับแบบแผนพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ และขยายมุมมองต่อ “ประชากรกลุ่มเสี่ยง” ที่กว้างขึ้น
  2016-09-03, 08:49
 • Tuesday, May 17, 2016
  16:09
  กรมควบคุมโรค ร่วมกับ ผู้แทน สธ. เอเชียแปซิฟิก หารือแผนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาระดับภูมิภาค เพิ่มศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคระบาด พัฒนาศักยภาพด้านระบาดวิทยาภาคสนามระดับภูมิภาค การเพิ่มจำนวนคนระบาดวิทยาภาคสนาม จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาภาคสนาม เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถบรรลุเป้าหมาย 1 ต่อ 200,000 ประชากร
  2016-05-17, 16:09
 • Monday, March 14, 2016
  09:14
  The Conversation: “ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีภาวะเสี่ยงสูงต่อผลกระทบจากสภาพอากาศร้อน” ปัญหาโลกร้อนและพลวัตของภูมิอากาศเป็นสาเหตุให้อุณหภูมิพุ่งสูงและเกิดฤดูกาลแปรปรวน ทั้งยังเป็นผลให้ผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะประชากรในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีภาวะเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเสียชีวิตด้วยเหตุธรรมชาติ เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง
  2016-03-14, 09:14
 • Thursday, September 03, 2015
  16:25
  ‘หมอปิยะสกล’ ประชุมผู้บริหาร สธ.ครั้งแรกหลังรับตำแหน่ง เร่งผลักดัน กม. 3 ฉบับกรมควบคุมโรคให้มีผล ทั้งคุมโรคติดต่อ แอลกอฮอล์ ยาสูบ ผลิตนักระบาดวิทยา ตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของกรมการแพทย์ภายใต้ร่วมทุน รัฐ-เอกชน กรมอนามัยเป็นศูนย์กลางประสานพัฒนาการเด็กระดับประเทศ พร้อมกำชับผู้บริหารวางแผนทำงานปี 59 เพิ่มประสิทธิภาพบริการ ตามผลทุก 3 เดือน
  2015-09-03, 16:25
 • Thursday, January 15, 2015
  08:52
  นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : กรมควบคุมโรคเผยครั้งแรกของโลก เจออหิวาต์เทียมในเลือดไก่ ปกติพบในอาหารทะเล สอบสวนโรคเจอปนเปื้อน ทั้งขั้นตอนขนส่งเลือดต้ม ในโรงงานที่เป็นเลือดดิบ ระบุแช่เลือดมีเชื้ออ่อนๆ ในน้ำเกลือกระตุ้นเชื้อเพิ่มขึ้น ย้ำหากบริโภคควรปรุงสุก ให้ถูกวิธี ขณะที่กรมปศุสัตว์สั่งงดนำเลือดไก่ออกมาจำหน่ายเพื่อบริโภค รวมทั้งให้เก็บตัวอย่างมาตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป แต่ยังไม่สั่งให้ปิดโรงงาน เตรียมแถลงชี้แจงวันนี้
  2015-01-15, 08:52
 • Sunday, August 04, 2013
  11:22
  หลายคนคงคุ้นชื่อของ นพ.วิวัฒน์  โรจนพิทยากร  มากขึ้นในฐานะที่เป็นผู้ที่กำราบความรุนแรงของกามโรค  และลดการระบาดของโรคเอดส์ลงอย่างราบคาบ ด้วยนโยบายการใช้ถุงยางอนามัย 100% ในทุกพื้นที่  ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่แก้ปัญหานี้ได้สำเร็จ ได้รับยกย่องเป็น 1 ใน 5 จากหนังสือ Influencer ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ช่วง 50 ปีที่ผ่านมา
  2013-08-04, 11:22

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
13 ชั่วโมง 33 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
1 วัน 37 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
13 ชั่วโมง 33 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
1 วัน 37 นาที ago
กลับด้านบน