Taxonomy term
 • Wednesday, June 12, 2019
  10:17
  พนักงาน ธ.ออมสินเกือบ 6 พันคนโล่งอก หลังบอร์ด สปสช.ลงมติรับโอนย้ายสิทธิรักษาพ่อแม่สู่ระบบบัตรทอง ตามมาตรา 5 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลังเดือดร้อนหนัก ค่าใช้จ่ายพยาบาลเกินเพดาน 6 หมื่นบาทต่อปีรับภาระไม่ไหว ถึงขั้นขอลาออกเพื่อใช้สิทธิบัตรทอง ที่ประชุมถกหนัก หวั่นขอย้ายเฉพาะกลุ่มเสี่ยงป่วยหนัก ค่ารักษาสูง
  2019-06-12, 10:17
 • Friday, February 09, 2018
  14:35
  กระทรวงการคลังปลดล็อกจัดซื้อจัดจ้าง 17 รัฐวิสาหกิจรวม ‘องค์การเภสัชกรรม’ อนุมัติระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะราย ระบุเพื่อความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
  2018-02-09, 14:35
 • Friday, September 16, 2016
  08:32
  ป.ป.ช.ประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 115 หน่วยงานภาครัฐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องระบบสาธารณสุข 10 หน่วยงาน 3 อันดับแรกคือ สรพ.มาเป็นอันดับ สวรส.และ สปสช. ส่วน 3 อันดับรั้งท้าย สช. สถาบันวัคซีน และ TCELS
  2016-09-16, 08:32
 • Monday, August 29, 2016
  18:35
  กระทรวงแรงงาน จ่อชงเพิ่มสิทธิลูกจ้างรัฐวิสาหกิจค่ารักษาพยาบาลและค่าช่วยเหลือบุตร เตรียมปรับปรุงสวัสดิการให้สูงขึ้น เสนอปรับหลักเกณฑ์จ่ายค่ารักษาพยาบาล หลักเกณฑ์จ่ายค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรเทียบเท่าสวัสดิการข้าราชการ
  2016-08-29, 18:35
 • Monday, June 08, 2015
  18:26
  “อัมมาร” เผยผลสอบ คกก.สอบข้อเท็จจริงการนำเสนอข้อมูลในระบบหลักประกันสุขภาพ ระบุ กรณี สปสช.จ่ายเงินให้ รพ.ล่วงหน้า ผลตรวจสอบพบ เป็นการหักกลบหนี้ทางบัญชี ชี้การได้รับเงินล่วงหน้า ทำให้ทราบกระแสรายได้ รายจ่ายในแต่ละช่วงเวลา ส่วนกรณีวิกฤติการเงิน รพ.นั้น ตรวจพบมีรายได้จากการรับโอน ที่ไม่ได้บันทึกเป็นรายได้ 1,177 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน แต่รับรู้เป็นหนี้สินหมุนเวียน 1,247 ล้านบาท แนะ รพ.สธ.ต้องมีระบบบัญชีเทียบเท่ารัฐวิสาหกิจ มีการตรวจสอบระบบบัญชี เพื่อจะได้วินิจฉัยสถานะการเงิน รพ.ได้ถูกต้อง พร้อมเรียกร้อง สปสช.ต้องหางบประมาณให้เพียงพอกับที่สัญญากับประชาชนและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา
  2015-06-08, 18:26

ความคิดเห็นล่าสุด

ชูเลิศ สีแสด
55 นาที 7 วินาที ago
Phawit Jitsabai
1 ชั่วโมง 22 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
5 ชั่วโมง 38 นาที ago
วสุนธรี เสรีสุชาติ
5 ชั่วโมง 52 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ชูเลิศ สีแสด
55 นาที 7 วินาที ago
Phawit Jitsabai
1 ชั่วโมง 22 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
5 ชั่วโมง 38 นาที ago
วสุนธรี เสรีสุชาติ
5 ชั่วโมง 52 นาที ago
กลับด้านบน