Taxonomy term
  • Thursday, August 30, 2018
    13:36
    เครือข่ายผู้หญิงฯ ค้านมติบอร์ดวัคซีนขยายช่วงอายุเยาวชนไทยหญิงให้อยู่ระหว่าง 12-18 ปี ที่จะเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) จากเดิมเฉพาะเด็กหญิงชั้น ป.5 และหนุนให้ผู้ปกครองร่วมจ่าย ชี้มติดังกล่าวสร้างปัญหา เหตุงานวิจัยยืนยันแล้วว่าวัคซีนจะได้ผลในกลุ่มที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ การขยายถึง 18 ปี คัดกรองยาก ระบุวัคซีนของเดิมก็ยังได้ไม่ครบ ยังเพิ่มภาระให้ประชาชนร่วมจ่ายอีก
    2018-08-30, 13:36

ความคิดเห็นล่าสุด

อมลธิรา ชูบดินทร์
1 วัน 21 ชั่วโมง ago
กร
3 วัน 16 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

อมลธิรา ชูบดินทร์
1 วัน 21 ชั่วโมง ago
กร
3 วัน 16 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน