Taxonomy term
  • Wednesday, January 23, 2019
    16:26
    เครียด หดหู่ ขาดแรงใจในการทำงาน หรือที่เรียกว่าภาวะหมดไฟ (Burnout syndrome) ไม่ว่าจะอาชีพไหนหรือใครก็ต้องเคยประสบทั้งสิ้น แต่สำหรับแวดวงสาธารณสุขในสหรัฐอเมริกากำลังเข้าขั้นวิกฤติ เมื่องานวิจัยชี้ว่าแพทย์กำลังอยู่ในภาวะหมดไฟมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ที่สำคัญกว่านั้นคือภาวะหมดไฟของพวกเขาส่งผลต่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในการรักษา โดยเรียกร้องให้ทุกองค์กรและสถานพยาบาลในสหรัฐฯ ควรจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสุขภาวะให้แก่บุคลากรของตนโดยเฉพาะ
    2019-01-23, 16:26

ข่าวล่าสุด

กลับด้านบน