Taxonomy term
 • Tuesday, September 17, 2013
  07:02
  หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ - ศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ให้ความ จากการที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญกับการพัฒนาบริการทางการแพทย์ครบวงจร ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจสุขภาพอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นับว่าประเทศไทยมีความพร้อม เนื่อง จากปัจจุบันการให้บริการทางการแพทย์ของไทยมีพื้นฐานดีอยู่แล้ว
  2013-09-17, 07:02
 • Friday, August 30, 2013
  21:09
  จาการที่รัฐบาลมีนโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการทางการแพทย์ครบวงจร ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจสุขภาพอื่นๆ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นับว่าประเทศไทยมีความพร้อม
  2013-08-30, 21:09

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerujat
9 ชั่วโมง 35 นาที ago
Rogerujat
9 ชั่วโมง 38 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerujat
9 ชั่วโมง 35 นาที ago
Rogerujat
9 ชั่วโมง 38 นาที ago
กลับด้านบน