Taxonomy term
 • Friday, August 23, 2019
  15:41
  รองนายกรัฐมนตรี "อนุทิน" ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการฯ เห็นชอบแต่งตั้ง "หมอประทีป" นั่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมมอบนโยบายขยายธรรมนูญสุขภาพดูแลพระสงฆ์
  2019-08-23, 15:41
 • Saturday, August 17, 2019
  16:31
  ชาวอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เอือมระอาปัญหาขยะมูลฝอยเกลื่อนเมือง ผนึกกำลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อน-ร่วมกันสร้าง “ธรรมนูญสุขภาพ” หวังใช้เป็นเครื่องมือสร้างกติกาหนุนเสริมการทำงานของท้องถิ่น ทางด้าน “อบต.อ่าวนาง” สบช่อง กำหนดนโยบายขานรับข้อบัญญัติในธรรมนูญสุขภาพ ก่อนจะแตกหน่อต่อยอดเป็นมาตรการสุดสร้างสรรค์ ผุดโครงการ “สายตรวจซาเล้ง” เปิดให้ขึ้นทะเบียน แจกเสื้อกั๊กสัญลักษณ์การันตีความปลอดภัย-แยกขยะได้อย่างเปิดเผย
  2019-08-17, 16:31
 • Friday, June 21, 2019
  13:34
  “สุขภาพทางปัญญามีความซับซ้อนและต้องการความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้สนับสนุนการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศของหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ
  2019-06-21, 13:34
 • Thursday, May 30, 2019
  19:16
  เวที ‘วิกฤตความหมายในความตาย’ ชี้ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกำลังสร้างวิกฤตต่อความหมายทั้งกับชีวิตและความตาย นักวิชาการย้ำความหมายของความตายเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและสัมพันธ์กับคำถามว่า ‘ชีวิตที่ดีคืออะไร?’
  2019-05-30, 19:16
 • Friday, May 10, 2019
  10:52
  แต่ละปีทั่วโลกจะมีผู้ป่วยระยะสุดท้ายราวๆ 40 ล้านคน ที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคอง ในจำนวนนี้มีถึง 78% ที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 40 ล้านคนทั่วโลก มีเพียง 14% เท่านั้น ที่ได้รับการดูแลแบบ Palliative care
  2019-05-10, 10:52
 • Friday, April 26, 2019
  13:41
  เวที สช.เจาะประเด็น “เร่งตาย VS เลือกตาย สิทธิในวาระสุดท้าย ใครกำหนด?” ผลโพลเพจ Drama-addict พบ 95% สนับสนุนการุณยฆาต ระบุคนโหวตยังไม่รู้จักวิธีการดูแลรักษาแบบประคับประคอง ด้านที่ปรึกษาด้านสิทธิสุขภาพและอาจารย์แพทย์หนุนใช้สิทธิตามมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 เลือกตายตามธรรมชาติ
  2019-04-26, 13:41
 • Thursday, April 04, 2019
  08:29
  สสส.จับมือ สช. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับภาคประชาชน ประสานเครือข่ายรัฐ-ภาคเอกชน-ประชาชน เปิดพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัด ร่วมแก้ 30 จุดเสี่ยง สร้างถนนปลอดภัย ตั้งเป้าครบ 77 จังหวัดในปีนี้
  2019-04-04, 08:29
 • Saturday, March 09, 2019
  09:18
  “สานพลังเปลี่ยนเมืองป่วย” เห็นพ้อง “การกระจายอำนาจอย่างแท้จริง” เป็นปัจจัยสำคัญยกระดับคุณภาพเมือง ยื่นข้อเสนอต่อว่าที่รัฐบาลใหม่ ต้องทลายคอขวดการพัฒนา โดยให้อิสระท้องถิ่นบริหารเมืองตามความต้องการของประชาชน ให้ความสำคัญกับปัจจัยกำหนดสุขภาพเมือง ทั้งพฤติกรรม กิจกรรมและสิ่งแวดล้อม ยกเทศบาลนครนครสวรรค์ โมเดลต้นแบบเมืองสุขภาวะโดยคนท้องถิ่น และเปิดให้ภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทเสริมแรงภาครัฐพัฒนาเมือง หวังสร้างเมืองสุขภาวะดั่งตัวอย่างในหลายประเทศ
  2019-03-09, 09:18
 • Monday, July 23, 2018
  09:04
  ปัจจุบันเกิดวิวาทะเกี่ยวกับ “เครื่องช่วยหายใจ” เนื่องจากบางส่วนมองว่าเครื่องช่วยหายใจคือ สัญลักษณ์ของการรักษาชีวิตผู้ป่วย หากถอดเครื่องเมื่อไหร่ผู้ป่วยจะตาย ขณะที่บางส่วนก็มองว่าเครื่องช่วยหายใจคือ สัญลักษณ์ของการยื้อชีวิตที่ทำให้ผู้ป่วยตายไปอย่างทุกข์ทรมาน วิวาทะนี้เริ่มจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะพลวัตรของสังคมไทยที่เป็นสังคมผู้สูงอายุและมีผู้ป่วยที่เป็นโรครักษาไม่หายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
  2018-07-23, 09:04
 • Tuesday, November 14, 2017
  15:39
  “หมอธีระ” เสนอรัฐบาลยกความรุนแรงใน รพ.เป็น “วาระแห่งชาติ” ดึงหน่วยงานเกี่ยวข้องรุกแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบร่วมกัน พร้อมแนะ 3 ทางออก เพิ่มหลักสูตรสื่อสาร สอนทักษะลดความชัดแย้งบุคลากรทางการแพทย์, ทบทวนกฎหมายช่วยลดความรุนแรงใน รพ. และจัดพื้นที่ภายใน รพ.ช่วยเพิ่มความปลอดภัย
  2017-11-14, 15:39

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfxPax
2 ชั่วโมง 1 นาที ago
CindyfxPax
2 ชั่วโมง 18 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfxPax
2 ชั่วโมง 1 นาที ago
CindyfxPax
2 ชั่วโมง 18 นาที ago
กลับด้านบน