Taxonomy term
  • Saturday, January 13, 2018
    11:31
    สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 61 ได้แล้วถึง 31 มีนาคม 2561 ด้านเลขาธิการ สปส. เผย ปี 2561 ผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนยื่นขอรับสิทธิการรักษาได้ทันที แนะผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกและความพึงพอใจรวมถึงประโยชน์ในการขอรับบริการกับสถานพยาบาล
    2018-01-13, 11:31

ความคิดเห็นล่าสุด

kriangkrai
1 วัน 7 ชั่วโมง ago
วัชรา
2 วัน 6 ชั่วโมง ago
คูว่าแล้ว...
4 วัน 5 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

kriangkrai
1 วัน 7 ชั่วโมง ago
วัชรา
2 วัน 6 ชั่วโมง ago
คูว่าแล้ว...
4 วัน 5 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน