Taxonomy term
 • Tuesday, July 24, 2018
  10:00
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดตัวแอปพลิเคชัน IBP e-lot release เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลวัคซีนในแต่ละชนิดและรุ่นการผลิต ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศที่ผ่านการรับรองคุณภาพและได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในวัคซีนที่ผ่านการตรวจจากสถาบันชีววัตถุ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
  2018-07-24, 10:00
 • Tuesday, January 03, 2017
  15:12
  ไทยร่วมกับองค์การอนามัยโลก ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องคลังวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาค การจัดเตรียมวัคซีนมาตรฐานสำหรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอทัยป์1 และวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็น และจัดทำร่าง MOU สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในระยะยาว
  2017-01-03, 15:12

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
13 ชั่วโมง 25 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
13 ชั่วโมง 25 นาที ago
กลับด้านบน