Taxonomy term
 • Tuesday, April 30, 2013
  10:00
  "ปัจจุบันแนวโน้มโครงสร้างทางประชากรของสังคมไทยกำลังมุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุ จากตัวเลขเมื่อปี 2553 ระบุว่ามีผู้สูงอายุทั่วประเทศประมาณ 8.5 ล้านคน โดยหากเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศไทยที่มีประมาณ 65.9 ล้านคน พบว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 13 โดยมีการคาดการณ์ว่าสัดส่วนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในอีก 10 ปีข้างหน้า"
  2013-04-30, 10:00
 • Thursday, April 18, 2013
  14:13
  เรื่องของสังคมผู้สูงอายุกำลังทวีความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องการบริหารเศรษฐกิจไทย ถือเป็นความท้าทายเรื่องหนึ่ง ซึ่งข้อมูลจากเอกสารการนำเสนอเศรษฐกิจไทยกับความท้าทายในอนาคต เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ระบุไว้ดังนี้
  2013-04-18, 14:13
 • Monday, January 28, 2013
  14:47
  ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค.ปีที่ผ่านมา เป็นวันสิ้นสุดการยื่นพิสูจน์สัญชาติของแรงงานพม่า ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ต้องพิสูจน์สัญชาติและปรับสถานะเป็นแรงงานที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย
  2013-01-28, 14:47
 • Thursday, September 20, 2012
  09:33
   
  2012-09-20, 09:33

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน