Taxonomy term
 • Tuesday, May 26, 2015
  19:14
  ครม.อนุมัติในหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบฉบับใหม่ตามที่ สธ.เสนอแล้ว ให้ส่ง คกก.กฤษฎีกาพิจารณา แล้วส่งให้ สนช.พิจารณาต่อไป พร้อมมอบ สธ.จัดตั้งสำนักงานคกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้สอดคล้องกับมติ ครม.
  2015-05-26, 19:14
 • Saturday, May 23, 2015
  14:57
  ‘นพ.เจตน์’ อภิปรายพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบปี 59 เผยงบเหมารายหัวเพิ่มขึ้นแค่ 7% แจงประชาชน 48.8 ล้านคน แต่มีงบรักษาแค่ 1.2 แสนล้านเท่านั้น ห่วงคุณภาพรักษาพยาบาลจะลดลงเรื่อย เหตุ รพ.สังกัด สธ.ได้รับงบไม่พอ ชี้คนหนีไปใช้ รพ.เอกชน เพราะ รพ.รัฐต้องรอคิวนาน แถมคุณภาพลดลง ฝากรัฐบาลชัดเจนกำหนดทิศทางรักษาพยาบาล ชี้ต้องเพิ่มคุณภาพ รพ.รัฐให้ทัดเทียมเอกชน ไม่ใช่ลดเอกชนให้เท่ารัฐ ส่วนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รพ.ต้องดูแลรักษาเท่าเทียม
  2015-05-23, 14:57
 • Friday, May 22, 2015
  17:17
  รองประธานอนุ กมธ.ศึกษามาตรฐานค่ารักษาพยาบาลฯ สนช. เผยผลศึกษาค่ารักษา รพ.เอกชน 5 โรค พบเฉลี่ยราคาสูงกว่า รพ.รัฐ 2.5 เท่า ระบุผ่าตาต้อกระจก รพ.เอกชนสูงกว่า 5.48 เท่า หวั่นส่งผลกระทบต่อการเป็นศูนย์กลางรักษาพยาบาลอาเซียน เผยเตรียมจัดสัมมนาระดมความเห็นและร่วมกำหนดเกณฑ์มาตรฐานค่ารักษาพยาบาล หวังรวบรวมข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม สนช.ต่อไป
  2015-05-22, 17:17
 • Thursday, May 14, 2015
  18:39
  นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : ‘นพ.เจตน์’ ชี้การขอความร่วมมือกับ รพ.เอกชน ควรมุ่งในเรื่องเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตว่าไม่ควรเอาเรื่องค่าใช้จ่ายมาเกี่ยวข้อง ส่วนโรคภัยที่รอได้ ให้ประชาชนไปรักษาตามสิทธิ์ ส่วนภาครัฐก็ต้องลงทุนพัฒนา รพ.รัฐให้เทียบเท่า รพ.เอกชนด้วย ไม่ใช้ให้งบประมาณไม่พอ คุณภาพก็ทำท่าลดลง แถมคิวแน่น รอนาน ส่งผลประชาชนมีทางเลือกก็ต้องไป รพ.เอกชน
  2015-05-14, 18:39
 • Monday, May 11, 2015
  15:30
  นสพ.เดลินิวส์ : แฉผลศึกษาค่ารักษาใน รพ. พบโรคเดียวกันแต่ราคาต่างกันลิบลับ เผยแค่ "ไข้หวัดธรรมดา" รพ.เอกชนแพงกว่า รพ.รัฐถึง 6 เท่า ด้านแพทยสภาแนะแก้ พ.ร.บ. สถานพยาบาล ให้อำนาจ สบส.คุมค่าใช้จ่าย รพ. เอกชนได้ ขณะที่ "เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์" ชวนประชาชนรวมตัวยื่นรายชื่อต่อรัฐบาล หนุนตั้งคณะกรรมการคุมค่ารักษา 12 พ.ค.
  2015-05-11, 15:30
 • Thursday, May 07, 2015
  09:39
  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เดิมมีสิทธิให้ได้รับเฉพาะค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ากินอยู่ และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาล หรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย สำหรับกฎหมายใหม่ได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเรื่องค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีได้รับ ความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์
  2015-05-07, 09:39
 • Wednesday, April 01, 2015
  17:38
  เว็บไซต์มติชนออนไลน์ : ชมรม รพศ./รพท. เสนอ สนช.แก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ เผยทุกปีมีแพทย์บรรจุใหม่ลาออก 40% หรือ 600 คน ระบุ 2 ทางออก คัดนักเรียนจากชนบทเตรียมความพร้อมก่อนปริญญา และจัดโครงการพิเศษให้จนท.จบปริญญาตรีสุขภาพที่มีความพร้อมเรียนต่อยอดเป็นแพทย์ ส่วนข้อเสนอปฏิรูประบบสุขภาพ ไม่เห็นด้วยให้ รพ.ออกนอกระบบ แจงยังไม่ถึงเวลา แม้ รพ.บ้านแพ้วยังต้องออกมาให้บริการนอกพื้นที่เพื่อหางบประมาณ แต่หนุนเขตสุขภาพ หากจะออกนอกระบบก็ออกในรูปแบบเขตสุขภาพ
  2015-04-01, 17:38
 • Friday, March 27, 2015
  10:40
  “ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย” เสนอปฏิรูปโครงสร้าง สธ. ตั้ง “กรมสาธารณสุขท้องถิ่น” หรือ “กรมปฐมภูมิ” หลังระดมความเห็นหมออนามัยกว่า 7 หมื่นคนทั่วประเทศ เปิดโอกาสหมออนามัย นักสาธารณสุข คนทำงานระดับปฐมภูมิก้าวหน้าสู่ระดับบริหารส่วนกลางเหมือนวิชาชีพอื่นได้ หลังถูกจำกัดกรอบทำงานแค่ใน รพ.สต.จนเกษียณอายุราชการ ทั้งที่มี รพ.สต.ถึง 9.7 หมื่นแห่งทั่วประเทศ พร้อมยกตัวอย่างโครงสร้าง ก.เกษตรฯ มท. และ ศธ.เปิดกว้างให้ ขรก.ทำงานระดับท้องถิ่นก้าวหน้า เผยที่ผ่านมานำเสนอต่อ สปช. สนช. ที่ปรึกษานายกฯ และ รมว.สธ.แล้ว
  2015-03-27, 10:40
 • Friday, March 06, 2015
  20:03
  ที่ประชุม สนช.รับหลักการวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ รมช.สมศักดิ์แถลง กฎหมายเดิมใช้มานานตั้งแต่ปี 25 มีบางข้อไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคต่างๆ รวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว
  2015-03-06, 20:03
 • Thursday, March 05, 2015
  18:48
  นสพ.คมชัดลึก : กทม.-กลุ่มผู้ค้ายาสูบ ระบุ ก.การคลังและพาณิชย์ แสดงความห่วงใยต่อร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่กระทรวงสาธารณสุข เร่งผลักดันออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ โดยเฉพาะบทบัญญัติบางมาตรามีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พร้อมแนะให้ทบทวนใหม่
  2015-03-05, 18:48

ความคิดเห็นล่าสุด

สุรินทร์ บุญช่วย
12 นาที 57 วินาที ago
...
harry williams
2 วัน 11 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

สุรินทร์ บุญช่วย
12 นาที 57 วินาที ago
...
harry williams
2 วัน 11 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน