Taxonomy term
 • Sunday, June 10, 2018
  11:12
  ประกันสังคมแจงกรณียาต้านไวรัส HIV ไม่เพียงพอทำให้ต้องใช้ยาจาก สปสช. เผยประกันสังคมซื้อยาต้านไวรัส HIV ในระบบเดียวกับ สปสช. ขณะนี้ สปส.ได้สั่งซื้อยาแล้วอยู่ระหว่างตรวจรับและเร่งจัดส่งให้ รพ. แจงการนำยาของ สปสช. มาให้แก่ผู้ประกันตนก่อนเป็นการบริหารจัดการของ รพ.ที่ทำเพื่อประโยชน์ผู้ป่วยเป็นสำคัญ
  2018-06-10, 11:12
 • Saturday, April 28, 2018
  09:14
  บอร์ดประกันสังคม เห็นชอบประกันบำนาญขั้นต่ำกรณีผู้ประกันตนรับเงินบำนาญชราภาพไม่ถึง 5 ปีแล้วเสียชีวิต มติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพ ถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ เตรียมเสนอร่างแก้ไขกฎกระทรวง ให้กระทรวงแรงงานพิจารณาก่อนส่งให้ รมต.แรงงาน ลงนามประกาศใช้
  2018-04-28, 09:14
 • Monday, January 22, 2018
  21:56
  ประธาน กมธ.สาธารณสุขเล็งถกเพิ่มสิทธิข้าราชการให้ได้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์ ชี้บัตรทอง-ประกันสังคมทำไปแล้ว ยังขาดแค่สวัสดิการข้าราชการดังนั้นควรทำทั้งหมดเพื่อความเสมอภาค ย้ำช่วยลดปัญหาการฟ้องร้องแพทย์ได้ในภาพรวม
  2018-01-22, 21:56
 • Monday, January 22, 2018
  21:52
  คกก.การแพทย์ประกันสังคมประกาศหลักเกณฑ์จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายทางการแพทย์แล้ว ใช้อัตราเดียวกับมาตรา 41 กฎหมายบัตรทอง พร้อมให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.58 หลังลากยาวมา 3 ปี
  2018-01-22, 21:52
 • Sunday, January 21, 2018
  19:47
  ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ กว่า 9.6 แสนคน สนช.เห็นชอบในหลักการและเหตุผลวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตนแล้ว
  2018-01-21, 19:47
 • Friday, January 19, 2018
  22:22
  รมว.แรงงาน พอใจผลการบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคมปี 2560 ที่ยอดผลตอบแทนพุ่งกว่า 58,000 ล้านบาท ด้าน สปส.ยกร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อการลงทุน โดยนำเงินกองทุนเฉพาะส่วนที่เป็นเงินลงทุนจัดตั้งเป็นกองทุนนิติบุคคลตามหลักสากล แต่ยังคงอยู่ภายใต้การกำกับของ สปส.เพื่อบริหารการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด
  2018-01-19, 22:22
 • Wednesday, January 17, 2018
  13:52
  เลขาธิการประกันสังคม แจงข้อเรียกร้องของ คปค. และกลุ่มภาคีเครือข่าย 18 องค์กร ส่วนใหญ่ดำเนินการแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นเรื่องข้อกฎหมาย ด้านเลขาธิการ สปส. ย้ำต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ล่าสุดในวันที่ 17 ม.ค.61 นี้ จะได้ข้อสรุปเรื่องเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์
  2018-01-17, 13:52
 • Saturday, January 13, 2018
  11:31
  สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 61 ได้แล้วถึง 31 มีนาคม 2561 ด้านเลขาธิการ สปส. เผย ปี 2561 ผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนยื่นขอรับสิทธิการรักษาได้ทันที แนะผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกและความพึงพอใจรวมถึงประโยชน์ในการขอรับบริการกับสถานพยาบาล
  2018-01-13, 11:31
 • Thursday, August 17, 2017
  16:24
  ผมเขียนบทความนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจว่า ไทยดีอาร์จี ทำความดีหรือความเสื่อมเสียต่อระบบโรงพยาบาลในประเทศไทยอย่างไรบ้าง นอกจากนี้กองทุนประกันสุขภาพและโรงพยาบาลควรปรับตัวอย่างไรต่อการใช้กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยฉบับใหม่ล่าสุด (ฉบับ 6)
  2017-08-17, 16:24
 • Wednesday, August 16, 2017
  12:16
  สายด่วน Call Center 4 องค์กร กรมบัญชีกลาง สปส. สพฉ.และ สปสช. รุกบูรณาการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ ช่วยอุดช่องว่างนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” ประชาชนเข้าถึงการรักษา สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การใช้สิทธิอย่างถูกต้อง พร้อมขยายงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  2017-08-16, 12:16

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

จุดยืนประชาชน
21 ชั่วโมง 44 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

จุดยืนประชาชน
21 ชั่วโมง 44 นาที ago
กลับด้านบน