Taxonomy term
 • Thursday, January 18, 2018
  15:11
  รองเลขาธิการ สปสช.ระบุภาพรวม “คลินิกชุมชนอบอุ่น” ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เกณฑ์มาตรฐานบริการ ประชาชนมั่นใจได้ พร้อมชี้กรณีคลิป หมอ-ผู้ป่วย ทำร้ายร่างกาย ขณะใช้สิทธิบัตรทองคลินิกชุมชนอบอุ่นแห่งหนึ่ง รอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
  2018-01-18, 15:11
 • Thursday, January 18, 2018
  12:57
  สปสช.แจงการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองนั้น ประชาชนผู้มีสิทธิไม่ต้องจ่ายเงินก่อนเข้ารับบริการหรือการรักษา ยืนยันอุปกรณ์การแพทย์ได้มาตรฐาน ส่วนกรณีที่ผู้ป่วยถูก รพ.เก็บเงินก่อนผ่าตัดนั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
  2018-01-18, 12:57
 • Tuesday, January 16, 2018
  13:24
  รองนายกฯ “พล.อ.ฉัตรชัย” รุกบูรณาการระบบสุขภาพประเทศ ประชุมร่วม 6 หน่วยงานด้านสุขภาพ ภาพรวมปี 62 งบกว่า 3.2 แสนล้านบาท เน้นย้ำ “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม เข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน”
  2018-01-16, 13:24
 • Monday, January 15, 2018
  14:23
  สปสช.จับมือหน่วยบริการภาครัฐ-เอกชน ขยายรองรับดูแลผู้มีสิทธิบัตรทอง เพิ่มการเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุข เผยมีคลินิกฟอกไตลงทะเบียนเพิ่ม 9 แห่ง หน่วยบริการปฐมภูมิ 1 แห่ง คลินิกทันตกรรม 4 แห่ง และคลินิกเวชเวชกรรม 2 แห่ง ปัจจุบันมีหน่วยบริการในระบบบัตรทองทั้งสิ้น 12,109 แห่ง
  2018-01-15, 14:23
 • Saturday, January 13, 2018
  08:11
  สปสช.จัดสิทธิประโยชน์บัตรทองดูแลสุขภาพเด็กไทย ครอบคลุมทั้งการรักษา ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ พร้อมสนับสนุนพัฒนาการต่อเนื่อง เจริญเติบโตอย่างสมวัย หนุนสร้างประชากรคุณภาพสู่การพัฒนาประเทศ เผยปี 61 เพิ่มสิทธิประโยชน์ “ยาเม็ดขับธาตุเหล็ก” เพื่อคุณภาพชีวิตเด็กป่วยธาลัสซีเมีย
  2018-01-13, 08:11
 • Monday, January 08, 2018
  16:59
  บอร์ด สปสช.เคาะงบกองทุนบัตรทอง ปี 2562 จำนวน 1.93 แสนล้านบาท เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา ชี้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 กว่า 1.6 หมื่นล้านบาท แยกเป็นงบเหมาจ่ายรายหัวกว่า 1.76 แสนล้านบาท เฉลี่ย 3,634 บาทต่อประชากร 48.5 ล้านคน เผยหลังหักเงินเดือนบุคลากรภาครัฐคงเหลืองบเหมาจ่ายสู่กองทุน 1.29 แสนล้านบาท ขณะที่งบบริการนอกงบเหมาจ่ายรายหัว อาทิ เอดส์ ไตวายเรื้อรัง โรคเรื้อรัง พื้นที่ทุรกันดาร ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง และหมอครอบครัว อยู่ที่กว่า 1.7 หมื่นล้านบาท
  2018-01-08, 16:59
 • Sunday, January 07, 2018
  09:20
  บอร์ด สปสช.อนุมัติสิทธิประโยชน์ยาจำเป็นแต่มีราคาแพง 5 กลุ่มโรค 7 รายการ ช่วยคนไทยเข้าถึงยาใหม่ที่มีความจำเป็นต่อการรักษา ลดเวลาในการกินยา ลดผลข้างเคียง และประหยัดงบประมาณลงได้จำนวนมาก
  2018-01-07, 09:20
 • Thursday, January 04, 2018
  15:57
  สปสช.จัดสรรงบค่าเสื่อม ซ่อมบำรุงและลงทุนบริการการแพทย์ หนุนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการรักษาต่อเนื่อง เผย ปี 61 บอร์ด สปสช.อนุมัติงบกว่า 6 พันล้านบาท กระจายให้หน่วยบริการบัตรทองทั่วประเทศแล้ว หน่วยบริการสังกัดสป.สธ. 5,394.10 ล้านบาท ขณะที่หน่วยบริการสังกัดอื่นๆ และหน่วยบริการเอกชน 885.59 ล้านบาท
  2018-01-04, 15:57
 • Tuesday, December 26, 2017
  15:10
  กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สธ. แจงสถานการณ์เงินบำรุง รพ. ระบุ รพ.สังกัด สป.สธ.ภาพรวมไม่ขาดทุน ในช่วง 3 ปี รพ.ที่ขาดทุนมีแนวโน้มลดลง สาเหตุที่ขาดทุน 2 ปัจจัยหลัก งบที่ได้รับไม่พอ และประสิทธิภาพการบริหารของ รพ. ชี้ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากการบริหารของ สปสช. เหตุมีปัจจัยหลายด้าน นอกจากจัดสรรเงิน ยังมีจำนวนประชากร ต้นทุน ประสิทธิภาพบริหาร และรายได้จากแหล่งอื่น แต่เป็นความจริงที่งบสาธารณสุขภาพรวมมีจำกัด
  2017-12-26, 15:10
 • Monday, December 25, 2017
  18:09
  สปสช.แจ้งประชาชนสิทธิบัตรทอง เดินทางช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่ หากประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติ หากไม่รักษาทันทีมีโอกาสเสียชีวิตสูง เข้ารักษาได้ทุก รพ.ที่อยู่ใกล้ ตามนโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิ์ทุกที่ หรือ UCEP แต่ไม่ใช่มุ่งเจาะจงเข้า รพ.เอกชน ทั้งที่มี รพ.รัฐอยู่ใกล้ ส่วนกรณีไม่ถึงขั้นวิกฤติแต่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา สามารถเข้ารับการรักษาได้ตามสิทธิมาตรา 7 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แนะนำให้เข้า รพ.รัฐที่อยู่ใกล้สุดไว้ก่อน
  2017-12-25, 18:09

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

ศิริภัณฑ์ สุทธิ์จิตต์จูล
4 วัน 19 ชั่วโมง ago
...
Anonymous
1 สัปดาห์ 12 ชั่วโมง ago
...
tachchsi
3 สัปดาห์ 5 วัน ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ศิริภัณฑ์ สุทธิ์จิตต์จูล
4 วัน 19 ชั่วโมง ago
...
Anonymous
1 สัปดาห์ 12 ชั่วโมง ago
...
tachchsi
3 สัปดาห์ 5 วัน ago
กลับด้านบน