Taxonomy term
 • Sunday, November 24, 2013
  15:25
  Hfocus -ปัญหาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนของบุคลาการทางการแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ยังกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่มีที่ท่าว่าจะจบลงได้ง่ายๆ แม้ล่าสุดเหมือนจะมีข้อตกลงกันได้ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายที่คิดค้นวิธีการจ่ายแบบพีฟอร์พี ขึ้นมา และล้มล้างระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายอันเดิมลง ซึ่งนำไปสู่การต่อต้านอย่างรุนแรงจากฝั่งชมรมแพทย์ชนบท จนเรื่องไปถึงขั้นการพูดคุยเจรจาในทำเนียบรัฐบาล และมาปะทุอีกครั้งเมื่อชมรมแพทย์ชนบทประกาศจะชุมนุมหน้าบ้านนายกรัฐมนตรีในวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา แต่ก็เหมือนจะตกลงกันได้ เมื่อมีการเจรจากันก่อนที่กระทรวงสาธารณสุขจนได้ข้อยุติในระดับหนึ่ง แต่ข้อตกลงจากการเจรจาครั้งนี้ ก็ทำให้วิชาชีพอื่นๆไม่พอใจ และมีความเห็นต่างออกไป
  2013-11-24, 15:25
 • Wednesday, November 20, 2013
  08:50
  โพสต์ทูเดย์ - สภาการพยาบาลเร่งดันแผนผลิตคนรับมือเมดิคัลฮับ พร้อมสกัดพยาบาลอาเซียนผิดกฎหมาย
  2013-11-20, 08:50
 • Tuesday, September 03, 2013
  10:24
  สธ.เดินหน้าลดเหลื่อมล้ำเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเหตุเป็นเบี้ยอยู่ยาก ไม่ใช่เงินเดือน หลังแพทย์ได้รับสูงกว่าวิชาชีพอื่นหลายเท่า สูงกว่าพยาบาล 8-28 เท่า พร้อมเสนอปรับยึดตามเกณฑ์โอที เพิ่มสวัสดิการและความก้าวหน้าชัดเจนเหมือนแพทย์ ด้าน "หมอประดิษฐ" รับแก้ความเหลื่อมล้ำสมบูรณ์ 100% คงไม่ได้ แต่ลดช่องว่างให้มากที่สุด
  2013-09-03, 10:24
 • Monday, September 02, 2013
  09:25
  Hfocus -การสร้างความเป็นธรรมในค่าตอบแทนวิชาชีพด้านสาธารณสุข นับเป็นเป้าหมายสำคัญของ "คณะทำงานจัดทำข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)"  และความแตกต่างของเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเป็นหนึ่งในปัญหาที่ต้องแก้ไข โดยมีคณะทำงานย่อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในค่าตอบแทนระหว่างวิชาชีพดำเนินการ ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2 หนึ่งในคณะทำงานฯ ได้จัดทำข้อเสนอทบทวนจัดสรรการจ่ายค่าตอบแทนในส่วนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล รวมถึงวิชาชีพอื่นๆ ภายหลังที่ได้ศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบซึ่งพบว่า ไม่เพียงแต่มีความแตกต่างกันอย่างมาก แต่ยังห่างกันหลายเท่าตัว จำเป็นต้องลดช่องว่าง โดยยึดตามอัตราส่วนความต่างในการจ่ายค่าล่วงเวลาแทน
  2013-09-02, 09:25
 • Wednesday, August 21, 2013
  08:07
  แพทย์ชนบทขีดเส้น 23 ส.ค. รู้ผล'ค่าตอบแทนบุคลากร'ยืนรูปแบบเดิม ลั่นไม่คืบเตรียมยกขบวนพบนายกฯ ด้าน'พยาบาล'ขอแค่ความเป็นธรรมระหว่างวิชาชีพ
  2013-08-21, 08:07
 • Saturday, August 17, 2013
  13:29
  สภาการพยาบาลจัดประชุมวิชาการผู้บริหารสภาการพยาบาลระดับชาติ เรื่อง อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพ รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 สภาการพยาบาล กล่าวว่า ปัจจุบันระบบสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปฏิรูประบบสุขภาพ และการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
  2013-08-17, 13:29
 • Thursday, August 01, 2013
  07:27
  สภาการพยาบาลได้ออกประกาศเรื่อง การใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กำหนดคำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยให้ใช้คำนำหน้าว่า "พยาบาลวิชาชีพ" อักษรย่อ "พว."
  2013-08-01, 07:27
 • Saturday, June 29, 2013
  11:45
  เอาละสิ ร่างระเบียบค่าตอบแทนบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 10 ที่เสนอโดยแพทย์ชนบท ดูท่าว่าจะไม่หวานเสียแล้ว เมื่อสภาการพยาบาลยิงหมัดตรงว่า เมื่อพิจารณาเนื้อหาดีๆ ไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพลงเลย โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาลที่เคียงบ่าเคียงไหล่บรรดาหมอในการทำงานนาทีต่อนาที กลับยังมีความเหลื่อมล้ำกันถึง 20 เท่า H Focus สัมภาษณ์ ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล และนพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ถึงเบื้องลึก เบื้องหลังที่มาของเรื่องดังกล่าว
  2013-06-29, 11:45
 • Friday, June 21, 2013
  20:25
  พยาบาลโวยร่างข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนฉบับ 10 ของแพทย์ชนบทเสนอปรับค่าตอบแทนพยาบาลเพิ่มแค่ 500-700 บาทไม่ลดความเหลื่อมล้ำ ยันควรได้ 60% ของค่าตอบแทนแพทย์ เห็นด้วยทำพีฟอร์พีลดความเหลื่อมล้ำ
  2013-06-21, 20:25
 • Friday, March 08, 2013
  14:37
  สภาการพยาบาลรับรองหลักสูตรแล้ว 82 แห่ง สังกัด ศธ.48 รัฐบาล 27 แห่ง เอกชน 21 แห่ง สธ.29 แห่ง กลาโหม 3 แห่ง สตช. แห่ง กทม. 1 แห่ง ตรวจสอบได้ที่ www.tnc.or.th
  2013-03-08, 14:37

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน