Taxonomy term
 • Tuesday, July 23, 2019
  16:22
  สสส.เปิดตัว “มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มหาวิชชาลัยแห่งแรกของภาคใต้ เน้นสร้าง “พลเมืองตื่นรู้” น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้-โปร่งใส-ยึดหลักคุณธรรม สร้างสังคมคนดี สันติสุข รักษ์โลก เน้นตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
  2019-07-23, 16:22
 • Thursday, July 18, 2019
  12:02
  เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประกาศคำมั่น “เข้าพรรษา” งดเหล้า เลิกเศร้าจาก “อุบัติเหตุ”
  2019-07-18, 12:02
 • Monday, April 29, 2019
  11:43
  สสส.-เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประกาศเจตนารมณ์สร้างสุขภาวะเด็กไทย พัฒนาระบบดูแลเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ชี้เป็นหน้าที่ของทุกคน พร้อมเสริมศักยภาพให้ครูเป็น “โค้ช” สร้างการมีส่วนร่วมชุมชน หวังเด็กเติบโตรอบรู้ด้านสุขภาพ
  2019-04-29, 11:43
 • Sunday, October 07, 2018
  22:19
  สสส.ประกาศยกย่องสุดยอดผู้นำท้องถิ่น 140 คน และ 75 สุดยอดชุมชนท้องถิ่น สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน หวังให้เป็นผู้นำทั้งความคิดและปัญญา เป็นตัวอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนงานสุขภาวะ เชื่อหากได้ผู้นำดี ชุมชนย่อมเข้มแข็ง ทำให้ประเทศเกิดความมั่นคง
  2018-10-07, 22:19
 • Sunday, March 04, 2018
  14:14
  สสส.-เครือข่ายชุมชนร่วมสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ร่วม ประกาศปฏิญญา “ร่วมปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” สานต่อปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 นำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในวิถีชีวิต เน้นดูแลระบบนิเวศ พอเพียง พ้นเหลื่อมล้ำ ยากจน คนไทยมีสุขภาพดี มีทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต พึ่งพาจัดการตนเองได้
  2018-03-04, 14:14
 • Friday, August 11, 2017
  17:08
  ปลุกกระแส “กำนันสไตล์” ใช้คณะกรรมการพัฒนาตำบลเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อน พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นพึ่งตนเอง ด้านศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน ต. เกาะขันธ์ เดินหน้าขับเคลื่อน 12 ตำบลพัฒนา ลงนามความร่วมมือพร้อมประกาศเจตนารมณ์สร้างปฏิบัติการชุมชน ดูแลผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ จัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาหารชุมขน
  2017-08-11, 17:08
 • Saturday, May 13, 2017
  20:25
  เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ร่วมกับ สสส. ลุยลดพื้นที่สูบบุหรี่ต้นแบบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งเป้าครึ่งปี 27 อปท.สร้างบ้านไร้ควัน 990 ครัวเรือน ศาสนสถานปลอดบุหรี่ 66 แห่ง คลีนิคช่วยเลิกบุหรี่ 23 แห่ง
  2017-05-13, 20:25
 • Friday, March 06, 2015
  20:09
  “ยงยุทธ” เปิดเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ปี 5 ฝากสสส.-ท้องถิ่น ร่วมสร้างฐานรากชุมชน มท.ชี้สร้างชุมชนเข้มแข็งต้องบูรณาการ
  2015-03-06, 20:09

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน