Taxonomy term
 • Sunday, June 25, 2017
  16:06
  โมเดลจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ด้วยสโลแกน 4 ดี ได้แก่ คนดี, เศรษฐกิจดี, สุขภาพดี, สิ่งแวดล้อมดีและ สุขภาพดีวิถีธรรม ซึ่งเป็นการนำโมเดลการจัดการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ต่างๆ มานำเสนอเป็นตัวอย่างแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
  2017-06-25, 16:06
 • Saturday, May 03, 2014
  13:20
  “ผมเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ อบต.นาทอน สามารถเขียนโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพของคนในพื้นที่ได้ เพราะผมเชื่อว่า คนในพื้นที่จะเข้าใจวิถีชีวิต และรู้ปัญหาได้ดีกว่าคนนอกพื้นที่” จากคำพูดของ นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ นายก อบต.นาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ที่กล่าวถึงการพัฒนาระบบสุขภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อบต.นาทอนของเขา
  2014-05-03, 13:20

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
8 ชั่วโมง 58 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
8 ชั่วโมง 58 นาที ago
กลับด้านบน