Taxonomy term
 • Monday, April 22, 2019
  13:31
  กระทรวงสาธารณสุข ส่งผู้บริหารระดมความคิดแก้ไขปัญหาการเงินการคลัง เกิดไอเดียโรงพยาบาลคู่แฝดสิงห์บุรี-อินทร์บุรี เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำเตียงคุณภาพ สร้างแรงจูงใจเข้ารับบริการ รวมทั้งการสร้างรายได้จากศักยภาพที่มีอยู่
  2019-04-22, 13:31
 • Saturday, February 16, 2019
  10:32
  สาธารณสุขนิเทศเขต 4  แนะใช้ 3 ส. ช่วยคนเลิกสูบบุหรี่ ชี้คนตายจากบุหรี่ปีละ 5 หมื่นกว่าคน หรือ 6 คนต่อชั่วโมง เผยกลไกจัดการที่มีประสิทธิภาพ คืนข้อมูลให้พื้นที่ ส่งต่อ อสม.ค้นหา ชักชวนได้ผล พบยอดผู้รับการบัดบัดพุ่งจากร้อยละ 21.86 เป็นร้อยละ 98.08 ภายใน 1 เดือน พร้อมเร่งขยายโมเดลสู่จังหวัดใกล้เคียง  
  2019-02-16, 10:32
 • Sunday, January 20, 2019
  17:06
  กระทรวงสาธารณสุข ระดมจักษุแพทย์ เครื่องมือแพทย์ จากเขตสุขภาพที่ 4 และมูลนิธิ พอ.สว. ผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ 109 ดวงตา อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  2019-01-20, 17:06
 • Sunday, December 16, 2018
  19:27
  อปสข.เขต 4 สระบุรีอนุมัติกรอบวงเงินงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ภาคีสุขภาพในพื้นที่ เน้นแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่จำเป็นของพื้นที่ (health need) เขตสุขภาพที่ 4 ควบคู่การเตรียมตนเองสู่การสูงวัย (Pre Aging) และผู้สูงอายุ (Aging)
  2018-12-16, 19:27
 • Wednesday, June 06, 2018
  12:26
  เขตสุขภาพที่ 9 หมุนเวียนพยาบาลผู้ประสานการขอรับบริจาคอวัยวะจากญาติผู้เสียชีวิตจากภาวะสมองตายตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ประสานขอรับบริจาคอวัยวะได้สูงสุดในระดับเขต มีผู้บริจาคอวัยวะ 29 รายจากเขตสุขภาพทั้งหมด 138 ราย
  2018-06-06, 12:26
 • Monday, March 27, 2017
  07:45
  การดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัวมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับศักยภาพและบริบททางภูมิประเทศ สังคมวัฒนธรรม ทิศทางการนำของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานทุกระดับ ความเพียงพอและศักยภาพของทีมหมอครอบครัวทุกระดับ ทัศนคติ ขวัญกำลังใจของคนทำงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการทำงาน ระเบียบข้อกฎหมาย ศักยภาพผู้ป่วยกับครอบครัว และประชาชน (ไว้ใจ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทุนทางสังคม
  2017-03-27, 07:45
 • Friday, December 02, 2016
  22:36
  สปสช.เขต 4 สระบุรี-เขตสุขภาพที่ 4-คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์-ศูนย์อนามัยที่ 4 หารือความคืบหน้าแนวทางการสำรวจสถานะสุขภาพและการเข้าถึงบริการเขตสุขภาพที่ 4 ปี 60
  2016-12-02, 22:36
 • Monday, November 28, 2016
  12:16
  เขตสุขภาพที่ 4 โดย service plan สาขาที่ 15 จัดประชุมวิชาการสร้างความเข้าใจแก่แพทย์ เภสัขกร พยาบาล 8 จังหวัดภาคกลาง เดินหน้า “โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” เน้นโรงพยาบาลทุกระดับดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
  2016-11-28, 12:16
 • Saturday, November 26, 2016
  11:51
  ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 4 สระบุรี ครั้งที่ 11/2559 โดยมี นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา ประธาน อปสข. ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศ เขต 4 ในฐานะที่ปรึกษา โดยมีวาระที่สำคัญได้แก่ การพิจารณาแนวทางการบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 60, การบริหารงบตามเกณฑ์คุณภาพบริการปฐมภูมิ การบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
  2016-11-26, 11:51
 • Thursday, June 23, 2016
  22:49
  กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มใน รพศ./รพท.และ รพ.สังกัดกรมการแพทย์รวม 38 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพรับบริจาคอวัยวะใน รพ.เพิ่มสาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาที่ 13 พัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาที่ 5 ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อเป้าหมาย “เพิ่มปลูกถ่าย ลดการตาย ได้คิวเร็ว”
  2016-06-23, 22:49

ข่าวล่าสุด

กลับด้านบน