Taxonomy term
 • Saturday, September 21, 2019
  23:05
  กรมสุขภาพจิตเผยผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนมากขึ้น มาพร้อมปัญหาด้านสุขภาพ แนะวิธีป้องกัน 5 ข้อ ช่วยชะลอสภาวะสมองเสื่อมสำหรับผู้สูงวัย   นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
  2019-09-21, 23:05
 • Monday, June 17, 2019
  17:16
  กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพสมอง และจัดระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยสหวิชาชีพและชุมชนมีส่วนร่วม ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดความเครียดของครอบครัว
  2019-06-17, 17:16
 • Wednesday, June 12, 2019
  11:08
  สำนักการแพทย์ร่วมภาคีจัดอบรมระบบดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม เพิ่มศักยภาพบุคลากรดูแลคุณภาพชีวิตผู้สงอายุ
  2019-06-12, 11:08
 • Friday, April 19, 2019
  15:13
  สถาบันประสาทวิทยา เตือนหากมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสมองอาจทำให้สมองฝ่อ ส่งผลกระทบต่อความจำ อารมณ์และพฤติกรรม แนะเลี่ยงพฤติกรรมร้ายทำลายสมอง
  2019-04-19, 15:13
 • Tuesday, June 19, 2018
  11:20
  กรมสุขภาพจิตเผยขณะนี้พบผู้สูงวัยไทยสมองเสื่อมกันมากถึง 8 แสนกว่าคน พบได้ทุกๆ 8 คนในผู้สูงอายุ 100 คน ภัยที่ตามมาติดๆ คือมีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจผิดปกติสูงถึงร้อยละ 90 พบได้บ่อย 9 อาการ อาทิ เฉยเมย ซึมเศร้า ก้าวร้าว กินนอนผิดปกติ หากพบให้รีบปรึกษาสถานพยาบาลใกล้บ้าน
  2018-06-19, 11:20
 • Sunday, April 22, 2018
  14:28
  ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ประมาณ 6 แสนคน และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.1 ล้านคนในปี 2573 จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ฉะนั้นการเร่งพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยโรค จึงเป็นงานท้าทายและมีความสำคัญ เพื่อขยายความครอบคลุมการบริการรักษา ตลอดจนป้องกัน
  2018-04-22, 14:28
 • Sunday, May 07, 2017
  22:41
  ภาวะสมองเสื่อมพบได้บ่อยในผู้ป่วยสูงอายุ และมีแนวโน้มสูงขึ้นตามโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยมีความบกพร่องด้านสมรรถภาพสมองในหลายด้านและมีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน การประเมินและวินิจฉัยที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญมากในการดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ 
  2017-05-07, 22:41
 • Thursday, October 06, 2016
  19:53
  สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรม “การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมตามแนวคิดฮิวแมนนิจูด” (Innovative Care for Dementia : Humanitude Care) ด้วยความเคารพและเข้าใจในความเป็นมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรที่เข้าอบรมได้รับความรู้และนำไปจัดการปัญหาด้านพฤติกรรมและจิตใจในผู้สูงอายุสมองเสื่อมได้
  2016-10-06, 19:53
 • Sunday, October 02, 2016
  14:00
  แม้จะไม่สามารถรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมให้กลับมาเป็นปกติได้ แต่การดูแลเอาใจใส่ที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งจากแพทย์ผู้ทำการรักษาและลูกหลานหรือญาติๆ ที่คอยดูแลผู้ป่วยก็สามารถทำให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะส่งผลให้ลดภาวะความเครียดและความอ่อนล้าให้กับผู้ดูแลได้อีกด้วย
  2016-10-02, 14:00
 • Thursday, September 22, 2016
  09:42
  กระทรวงสาธารณสุขเผย ในปี 2558 มีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ประมาณ 600,000 คน และคาดว่าจำนวนจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,117,000 คนในปี 2573 เร่งพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ ขยายความครอบคลุมของการบริการเพื่อชะลอโรคให้เป็นสมองเสื่อมช้าลง ขณะที่ทั่วโลกทุกๆ 68 วินาที จะมีผู้ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นหนึ่งราย
  2016-09-22, 09:42

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน