Taxonomy term
 • Thursday, June 30, 2016
  22:12
  เขตสุขภาพที่ 4 สธ.ลงนามความร่วมมือ สปสช.เขต 4 สระบุรี สสส. สถาบันการศึกษาด้านการแพทย์ วิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยด้านสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพประชาชน ระบบส่งต่อ การผลิตและพัฒนาบุคลากร การวิจัย และการสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ตามยุทธศาสตร์จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของประเทศ 
  2016-06-30, 22:12
 • Saturday, June 25, 2016
  18:40
  สปสช.เขต 4 ได้คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) เขตพื้นที่ รพ.เอกชน โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี จ.ปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ จ.อ่างทอง ประธานฯ อคม.เขต เตรียมวางแผนการดำเนินงาน 4 ปี เกิดกลไกการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม เตรียมคัดเลือกผู้แทนเทศบาล 29 มิ.ย.นี้
  2016-06-25, 18:40
 • Sunday, June 19, 2016
  15:32
  สปสช.เขต 4 สระบุรี นำร่องระบบเบิกจ่ายตรงสิทธิ์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใน รพ.สต.และศูนย์บริการสาธารณสุข 98 แห่ง 6 จังหวัด ผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่าย เพิ่มการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและครอบครัว
  2016-06-19, 15:32
 • Friday, May 27, 2016
  15:13
  กองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.สระบุรี ประสบความสำเร็จหลังดำเนินงานกับ สปสช.เขต 4 สระบุรีกว่า 5 ปี เผยลดเส้นแบ่งระหว่างหน่วยงาน ทำงานด้วยใจ เป้าหมายประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว ต้องให้ความสำคัญกับระบบข้อมูลสุขภาพ ย้ำหากเครือข่ายเข้มแข็งกองทุนฟื้นฟูฯจะยั่งยืน ลดช่องว่างการเข้าไม่ถึงระบบสุขภาพที่จำเป็นของประชาชนในพื้นที่
  2016-05-27, 15:13
 • Sunday, March 13, 2016
  13:27
  เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดงานวันไตโลก ปี 2559 (World Kidney Day) กำหนดให้มีการรณรงค์ภายใต้คำขวัญ “โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็กป้องกันได้” พร้อมรณรงค์สร้างความรู้ ลดเค็ม ลดเสี่ยง ป้องกันภาวะไตเสื่อม
  2016-03-13, 13:27
 • Saturday, November 07, 2015
  08:59
  อปสข.เขต 4 สระบุรีผ่านงบพัฒนารับส่งต่อผู้ป่วย 30 ล้านบาท หลังคณะกรรมการกลไกการเงินฯ หารือร่วมเพื่อสอดรับ Service Plan สธ. เพิ่มการเข้าถึงโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน เช่น ผ่าตัดหัวใจ หนุนภาคเอกชนร่วมจัดบริการ สร้างกลไกการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องหลังรับกลับ รพ.ต้นสังกัด หวัง รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย รับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเพิ่มขึ้น เสริมระบบ Service Plan ของ สธ.
  2015-11-07, 08:59
 • Tuesday, October 20, 2015
  12:58
  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 4 ประชุมหารือกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนบัตรทองร่วมกัน ในปี 2559
  2015-10-20, 12:58
 • Sunday, October 18, 2015
  20:11
  สปสช.เขต 4 สระบุรี เปิดประตูค่ายทหารบกจังหวัดสระบุรี จับมือ รพ.ค่ายอดิศร เตรียมเปิดตัวงาน “รวมพล คนจิตอาสา สร้างสุขภาวะสู่สังคมที่ยั่งยืน” (Open the gate Open Spirit) ที่ 8 จังหวัดภาคกลาง ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน หวังผล 3 ปี สร้างเครือข่ายจิตอาสาหน้าใหม่ ทำงานด้วยจิตวิญญาณ
  2015-10-18, 20:11
 • Friday, September 25, 2015
  12:04
  อปสข.เขต 4 สระบุรีขับเคลื่อนงานสุขภาพตามนโยบาย รมว.สธ. 6 เรื่อง 1.ลดอัตราตายอุบัติเหตุจากรถ 2.ลดรอคิว หัวใจ มะเร็ง 3.ชะลอเวลาผู้ป่วยติดเตียง 4.แก้ปัญหาการนำเงิน อปท.มาใช้ดูแลสุขภาพประชาชน 5. เสริมสร้างไอคิวเด็ก ป้องกันเกิดโรคเอ๋อ และ 6.พัฒนาศักยภาพ อสม.
  2015-09-25, 12:04
 • Friday, September 18, 2015
  15:14
  เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคัดเลือกกรรมการตามตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในส่วนของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการคัดเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยมี นายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง ผช.ผอ.สปสช.เขต ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ ผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ผลการคัดเลือกผู้แทนทั้ง 2 กลุ่มได้แก่ นายสมนึก ธนเดชากุล
  2015-09-18, 15:14

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน