Taxonomy term
 • Monday, August 03, 2015
  11:30
  “หมอชูวิทย์” อดีตหัวหน้าผู้ตรวจ สธ. ได้รับเลือกเป็นประธาน อปสข.เขต 4 สระบุรี วาระ 2 เดินหน้าเน้นทำงานร่วมกับเขตบริการสุขภาพของ สธ. เน้นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและอภิบาลระบบสุขภาพ พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน พร้อมขอให้ รพ. 2 แห่งในเขตที่ยังไม่ส่งข้อมูลการรักษาผู้ป่วย ให้รีบส่งข้อมูลเพื่อไม่ให้กระทบต่อสภาพคล่องของ รพ.
  2015-08-03, 11:30
 • Tuesday, June 30, 2015
  19:55
  เขต 4 สระบุรี ได้ อปสข.ชุดใหม่แล้ว 37 ทั้งเป็นโดยตำแหน่ง และการคัดเลือกกันเองตามสัดส่วน ผู้ทรงคุณวุฒิ, เครือข่ายภาคประชาชน, สัดส่วน รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./รัฐนอกสังกัด/หน่วยบริการเอกชน และ สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ./เทศบาล/อบต. พร้อมเตรียม คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ใน 5 คนเป็นประธานอนุกรรมการต่อไป
  2015-06-30, 19:55
 • Saturday, March 21, 2015
  16:16
  สปสช.เขต 4 สระบุรีผลักดันให้เกิดร้านยาที่มีคุณภาพในพื้นที่ โดยความร่วมมือกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน เพิ่มการเข้าถึงบริการมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถรับบริการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง กลุ่มโรคเมตาบอลิก ตลอดจนให้ความรู้เรื่องสิทธิบัตรทอง
  2015-03-21, 16:16
 • Monday, January 26, 2015
  11:27
  สปสช.เขต 4 สระบุรีจับมือภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ สร้างนักบริบาลดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการบริการดูแลระยะยาวในผู้มีภาวะพึ่งพิง ล่าสุดเปิดตัว อ.วิหารแดง จ.สระบุรี คาดเต็มพื้นที่ เม.ย.58 หวังให้เกิดการดูแลระยะยาวอย่างเป็นระบบ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ไม่ถูกทอดทิ้ง
  2015-01-26, 11:27
 • Saturday, January 10, 2015
  21:45
  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมผู้ป่วยที่นอนติดเตียงที่ได้รับการดูแลจากทีมหมอประจำครอบครัว ที่ ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมี เมื่อวันที่ 9 ม.ค.58
  2015-01-10, 21:45
 • Saturday, January 10, 2015
  17:18
  กระทรวงสาธารณสุขจัดระบบเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยโรคซิลิโคซิสหรือโรคปอดฝุ่นหินที่จังหวัดสระบุรีอย่างต่อเนื่องระยะยาว เนื่องจากมีเหมืองหิน โรงโม่หิน ย่อยหิน แหล่งใหญ่ของประเทศ เพื่อให้สามารถติดตามปัญหาและทราบขนาดปัญหาได้อย่างชัดเจนรวดเร็ว ช่วยวางแผนป้องกันและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ขับเคลื่อนกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปี 2535 จัดการปัญหาและดูแลสุขภาพประชาชน รองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดที่จะเป็นชุมทางการคมนาคมขนส่งคนและสินค้าที่สำคัญของประเทศ
  2015-01-10, 17:18
 • Monday, December 22, 2014
  19:17
  สปสช.เขต 4 สระบุรีร่วมกับโรงพยาบาล และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง หนุนแนวทางการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด เพื่อให้คนพิการทางสายตาสามารถเข้าถึงบริการฝึกไม้เท้าขาว สร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติ  
  2014-12-22, 19:17
 • Thursday, November 27, 2014
  22:02
  สปสช.หนุนสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี สร้างอาสาสมัครดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ดึงแกนนำญาติผู้ป่วย และจิตอาสาในชุมชน เสริมองค์ความรู้ดูแลฟื้นฟู กายภาพบำบัดแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ทีมสหวิชาชีพ รพ.สระบุรีหนุนวิชาการ หวังลดช่องว่างการเข้าไม่ถึงบริการที่จำเป็น
  2014-11-27, 22:02
 • Tuesday, October 08, 2013
  10:27
  แนวหน้า - นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกขณะนี้ แนวโน้มดีกว่าเดิมแล้ว พบผู้ป่วยลดลงเหลือ 3,000 กว่ารายต่อสัปดาห์ จากช่วงก่อนหน้านี้ที่เคยพบสูงสุด 8,000 รายต่อสัปดาห์ ซึ่งหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ คาดว่าภายใน 1 เดือน จะลงมาสู่ระดับปกติเหมือนช่วงต้นปี ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับทุกกระทรวงเข้าไปแก้ปัญหาร่วมกัน อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ป่วยที่ลดลงนี้ ยังไม่ใช่ระดับที่พอใจ ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยลงเหลือไม่เกิน 500 รายต่อสัปดาห์
  2013-10-08, 10:27
 • Friday, May 11, 2012
  13:44
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาผลกระทบสุขภาพจากปัญหาบ่อกำจัดกากอุตสาหกรรมบริษัทเบตเตอร์เวิร์ลฯ จังหวัดสระบุรี พร้อมสั่งการให้กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ อาหาร เป็นการด่วน และเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อยู่พื้นที่โดยรอบ 3 ตำบล พร้อมทั้งตั้งศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแห้ง เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนทั้งร่างกายและจิตใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ คาดเริ่มให้บริการกลางเดือนหน้านี้
  2012-05-11, 13:44

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
14 ชั่วโมง 3 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
14 ชั่วโมง 3 นาที ago
กลับด้านบน