Taxonomy term
 • Friday, February 21, 2014
  11:47
  มติชน - เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมทีเค พาเลซ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโสปาฐกถาพิเศษ "เครือข่ายหมออนามัยปฏิรูปประเทศไทย" ในงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโครงการพัฒนาประชาคมชุมชนลดปัจจัยเสี่ยง ซึ่งจัดโดยสมาคมหมออนามัย และภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ฯลฯ ว่า หมออนามัยได้ทำงานเพื่อประชาชน โดยเฉพาะประชาชนชั้นล่าง ซึ่งเป็นคนยากจนทั่วประเทศมาเป็นเวลานาน หมออนามัยถือเป็นหมอแนวหน้าที่ทำงานในพื้นที่ เพื่อดูแลประชาชนทั่วประเทศ ดูแลรั
  2014-02-21, 11:47
 • Wednesday, February 19, 2014
  14:38
  คมชัดลึก - เมื่อวันที่ 18  ก.พ. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ระดับประเทศระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่า การทำวิจัย Routine to Research หรือ R2R จัดเป็นเครื่องมือพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
  2014-02-19, 14:38
 • Tuesday, February 18, 2014
  09:19
  บ้านเมือง - นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายในการเปิดงานสัมมนาเรื่อง "วางแผนก่อนแก่ ดูแลชีวิตก่อนตาย" ซึ่งจัดโดยสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) ว่า ในภาวะที่โครงสร้างของประชากรส่วนใหญ่กำลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ทุกภาคส่วนควรเตรียมรับมือกับปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งภาครัฐได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ "การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ" เพื่อเป็นการรองรับและเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงวัย
  2014-02-18, 09:19
 • Saturday, February 15, 2014
  08:47
  สยามธุรกิจ - ท.พ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. สนับสนุนกิจกรรม " เดินวิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา" อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 แล้ว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาวะที่ดี ป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังต่างๆ ขณะเดียวกันการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญอีกด้วย
  2014-02-15, 08:47
 • Friday, February 14, 2014
  09:56
  ไทยโพสต์ - เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะเรียกพวกเขาหรือเธออย่างไร สังคมไทยในทุกวันนี้ถือว่าค่อนข้างเปิดรับเพศวิถีที่มีความหลากหลายได้มากขึ้น แต่ปัญหาที่ยังคงปรากฏชัดเจนคือ สิทธิที่มิได้รับการรองรับตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิด้านการจดทะเบียนสมรส ซึ่งเชื่อมโยงกับสิทธิอื่นๆ หลายประการ ทั้งมรดก การรักษาพยาบาล ฯลฯ จากจุดเริ่มต้นตรงนี้เองเป็นที่มาของการจัดทำ "ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต" ขึ้น เพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศในสังคมไทยอย่างแท้จริง
  2014-02-14, 09:56
 • Friday, February 14, 2014
  09:25
  บ้านเมือง - ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ช็อกโกแลตเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความหอมหวาน ความสุข ความรัก จึงเป็นที่นิยมนำมาให้กันในวันพิเศษ โดยเฉพาะวันวาเลนไทน์ นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์สารอาหารที่ได้จากช็อกโกแลต ช่วยลดฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็นหนึ่งในฮอร์โมนที่ก่อให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล ความเจ็บปวด และเพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุข และสงบ อย่างเอ็นโดรฟินและเซโรโทนิน นอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่สูง เช่น โพลีฟีนอ
  2014-02-14, 09:25
 • Thursday, February 13, 2014
  17:51
  ไทยแชมป์แม่วัยใสของเอเชีย ลูกเสี่ยงพิการแต่กำเนิด แถมเจอปัญหาดาวน์ซินโดรม ด้านสาววัยทำงานเจอปัญหาไม่วางแผนการมีบุตร ได้รับโฟเลตน้อย ลูกเสี่ยงพิการเช่นกัน จี้ สธ.แจกโฟเลตฟรีแบบต่างประเทศ เผยมะกันแจกโฟเลตช่วยลดเด็กพิการแต่กำเนิดได้ 50-75%
  2014-02-13, 17:51
 • Wednesday, February 12, 2014
  11:38
  แนวหน้า - ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ก.พ.
  2014-02-12, 11:38
 • Wednesday, February 12, 2014
  11:33
  ไทยรัฐ - นักวิชาการด้านโรคอ้วน ชี้ ขึ้นภาษีเครื่องดื่มให้ความหวาน-จังก์ฟู้ด เป็นแนวทางช่วยลดโรคอ้วนได้ ชู "เม็กซิโก" ตัวอย่างหลังทำภาษีสำเร็จ หวังแก้ปัญหาอ้วนล้นเมือง ขณะที่ไทยภาษีสวนทางโลก น้ำตาลสูง ราคาต่ำ ชงแก้กฎหมายคิดภาษีตามปริมาณน้ำตาล...ในการประชุมเรื่อง "การขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีรสหวาน" ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี ศ.ดร.แบร์รี ป๊อปกิน (Prof.
  2014-02-12, 11:33
 • Thursday, February 06, 2014
  14:04
  แนวหน้า - นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้วางกรอบการทำงาน โดยการปฏิรูประบบสาธารณสุข จะเร่งดำเนินการทำให้ชัดเจนมากขึ้นทั้งในเรื่องเขต สุขภาพ การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมต่างๆ และการทำงาน ร่วมกับองค์กรสุขภาพ เช่น สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) เรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ การบริหารงบประมาณ
  2014-02-06, 14:04

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
19 ชั่วโมง 58 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
19 ชั่วโมง 58 นาที ago
กลับด้านบน