Taxonomy term
 • Thursday, May 03, 2018
  07:31
  สสส.ร่วมกับ มส.ผส. และภาคีเครือข่ายเตรียมพร้อมสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ เพิ่มทักษะให้ “ผู้สูงวัย” เข้าใจ เท่าทันโลกยุคดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ตกเป็นเหยื่อโดนหลอก ละเมิดสิทธิ
  2018-05-03, 07:31
 • Sunday, April 22, 2018
  15:00
  ขณะนี้ไทยจัดอยู่อันดับ 3 ในเอเชียสังคมผู้สูงอายุ รองลงมาจากเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแน่นอนว่า การดูแลตนเองและมีสุขภาพดีเหมาะสมตามวัย ไปจนก้าวถึงการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาว มีคุณภาพ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและประเทศชาติสังคมในอนาคต มีความสำคัญอย่างมากในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการดูแลตนเอง และเข้าใจวิธีป้องกันลดการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้
  2018-04-22, 15:00
 • Sunday, March 04, 2018
  13:00
  สสส.เปิดข้อมูลสถานะชุมชน เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ปี 2561 ห่วงสูงวัยอยู่ลำพัง 22.72% ชี้ผู้สูงอายุ 84% ติดสังคม ช่วยสุขภาพใจ-กายแข็งแรง ดึงศักยภาพเปลี่ยน “ภาระ” เป็น “พลัง” เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นรูปธรรม ขณะที่สถานการณ์สูบบุหรี่ในชุมชนลดได้ร้อยละ 93.2
  2018-03-04, 13:00
 • Thursday, March 01, 2018
  22:26
  ‘พร้อมไม่ท้อง’ เปิด 9 เหตุผลที่ทำให้คนมีลูกน้อย ในยุคเด็กเกิดน้อย แถมด้อยคุณภาพ ท่ามกลางสังคมสูงวัย
  2018-03-01, 22:26
 • Thursday, March 01, 2018
  21:34
  30 หน่วยงานสานพลังแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย สังคมสูงวัย ร่วมหามาตรการและนโยบายที่เหมาะกับสังคมไทยระบุจำนวนการเกิดเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง ปี 2546 มีเด็กเกิด 8 แสนคน ส่วนปี 2560 เกิดเพียง 6 แสนคน ยิ่งไปกว่านั้นยังด้อยคุณภาพ ทั้งภาวะโภชนาการ สติปัญญา เด็กที่เกิดในภาวะที่พ่อแม่ไม่พร้อม
  2018-03-01, 21:34
 • Sunday, February 25, 2018
  18:49
  โครงการการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความอยู่ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย : ยุคเด็กเกิดน้อย โดย น.ส.วิราภรณ์ โพธิศิริ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2018-02-25, 18:49
 • Thursday, February 22, 2018
  21:54
  สสส.-มส.ผส. ชงรัฐคลอดนโยบาย “พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ” ป้องกันถูกละเมิด สกัดความรุนแรง หลังพบ 1 ใน 4 ของผู้สูงอายุ ถูกทำร้ายจิตใจ ปัญหาขาดการดูแล หลอกหลวงเพิ่ม 10 เท่า พร้อมเสนอระบบพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ โดยครอบครัว มั่นใจช่วยปูรากฐานก่อนเข้าสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีก 3 ปีข้างหน้า
  2018-02-22, 21:54
 • Thursday, February 22, 2018
  12:14
  ผลวิจัยชี้สถานการณ์ละเมิดสิทธิผู้สูงอายุในไทยส่อวิกฤต เผยสถิติน่าเศร้าลูกหลาน-คนใกล้ชิด ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งภัยใกล้ตัวผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจการดูแลผู้สูงอายุ ซ้ำทอดทิ้ง ทำร้ายร่างกาย หลอกเอาทรัพย์สิน ขณะที่สถิติคดีข่มขืนในหญิงชราเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าห่วง แนะครอบครัว ชุมชน สังคม ต้องร่วมประสานสร้างเกราะกันเฝ้าระวังคนชรา
  2018-02-22, 12:14
 • Sunday, February 11, 2018
  14:09
  ผ่านมากว่า 16 ปี ผลจากการกำกับดูแลหลักประกันสุขภาพของไทยทั้ง 3 ระบบยังมีประเด็นปัญหาความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งถูกตั้งคำถามถึงรายจ่ายด้านสุขภาพที่ภาครัฐและประชาชนต้องแบกรับว่าจะเพียงพอและครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรในอนาคตและพร้อมต่อการเข้าสู่สังคมสูงวัยหรือไม่
  2018-02-11, 14:09
 • Wednesday, February 07, 2018
  11:54
  กองทุนระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) เป็นแนวทางใหม่ที่เริ่มดำเนินการมาได้ 2-3 ปีแล้วภายใต้แนวคิดที่ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทั้งกาย จิต สังคม อย่างไรก็ดี ด้วยความที่เป็นเรื่องใหม่ แต่ละชุมชนก็มีบริบทต่างกันออกไป บางพื้นที่อาจยังไม่มั่นใจว่าจะเริ่มดำเนินการอย่างไร ประสบการณ์จาก รพ.สต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเริ่มนำร่องระบบการดูแลผู้สูงอายุในปี 2559 มีประเด็นที่น่าสนใจ
  2018-02-07, 11:54

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

หวาน ป้อมนาค
10 ชั่วโมง 42 วินาที ago
สีทนได้ แต่สีกำลังจะทนไม่ไหว
1 วัน 19 ชั่วโมง ago
สีทนได้
2 วัน 17 ชั่วโมง ago
วันทนี ทองผิว
1 สัปดาห์ 3 วัน ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

หวาน ป้อมนาค
10 ชั่วโมง 42 วินาที ago
สีทนได้ แต่สีกำลังจะทนไม่ไหว
1 วัน 19 ชั่วโมง ago
สีทนได้
2 วัน 17 ชั่วโมง ago
วันทนี ทองผิว
1 สัปดาห์ 3 วัน ago
กลับด้านบน