Taxonomy term
 • Monday, October 28, 2019
  14:15
  สธ. จับมือ มท. กทม. จัดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ไว้ตามสถานที่ราชการ ให้ประชาชนตรวจวัดได้ด้วยตนเอง เบ็ดเสร็จ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในสถานที่สาธารณะ และทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้สุขภาวะของตนเองนำไปสู่การลดพฤติกรรมเสี่ยง เริ่มช่วงแรกกรุงเทพ และ 3 จังหวัด ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ 100 เครื่อง
  2019-10-28, 14:15
 • Saturday, August 10, 2019
  10:54
  พล.อ.ประยุทธ์ แถลงนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูง ระบุ โจทย์คือลดความแออัดใน รพ. ลดค่าใช้จ่ายสุขภาพของประเทศ ด้าน “อนุทิน” แถลงนโยบายเน้นให้บริการแบบ One Stop Service ยกระดับการบริการ อำนวยความสะดวกประชาชนให้เข้าถึงการรักษา สนับสนุนใช้สินค้าไทย สร้างรายได้ให้คนไทย
  2019-08-10, 10:54
 • Tuesday, June 25, 2019
  07:01
  อาจารย์มหิดล ฉายภาพอุดมการณ์ของคณะราษฎรหลังการปฏิวัติ 2475 ที่มีคุณูปการต่อแวดวงสาธารณสุข ยก รพ.อานันทมหิดลต้นแบบศิลปะสะท้อนอุดมคติความเสมอภาค
  2019-06-25, 07:01
 • Saturday, October 06, 2018
  10:16
  สาธารณสุขไม่ได้ล่มสลายครับ สิ่งที่เราเห็นมาตลอดคือ โครงสร้างพื้นฐานในการดูแลสุขภาพของประชาชนนั้นมันไม่เพียงพอที่จะสนองตอบต่อความต้องการจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนต่างหาก คน เงิน ของ...ไม่พอ เข้าใจไหมว่า "ไม่พอ"
  2018-10-06, 10:16
 • Friday, March 02, 2018
  16:54
  จากอดีตถึงปัจจุบัน ระบบสาธารณสุขไทยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ในวาระ ๑๐๐ ปีสาธารณสุขไทยที่จะมาบรรจบในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑จึงนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการทบทวนประวัติศาสตร์และนำบทเรียนจากอดีตมาใช้เพื่อให้การก้าวสู่ศตวรรษที่สองของการสาธารณสุขไทย เป็นศตวรรษแห่งการสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพของประชาชนไทยอย่างแท้จริง
  2018-03-02, 16:54
 • Sunday, January 07, 2018
  08:40
  ยากยิ่งนักที่จะหาเจ้านายที่มีครบตามหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ยิ่งในสมัยปัจจุบัน ที่โลกหมุนด้วยกระแสทุนนิยม วัตถุนิยม ผนวกกับความลุ่มหลงมัวเมากับศาสตร์ตะวันตกที่ทำให้ระบบงานทุกแวดวงมุ่งจะลดต้นทุน รีดประสิทธิภาพ หาตัวเลขความคุ้มค่า เพิ่มกำไรทั้งเชิงเม็ดเงินและผลที่กระหายใคร่อยากได้
  2018-01-07, 08:40
 • Friday, December 08, 2017
  08:21
  2017-12-08, 08:21
 • Tuesday, August 15, 2017
  20:24
  ครม.รับทราบตั้ง คกก.ปฏิรูป 11 ด้าน มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี คกก.ปฏิรูปด้านสาธารณสุขมี 10 ราย ‘หมอเสรี’ ประธานที่ปรึกษา รมว.สธ.เป็นประธานกรรมการ กรรมการมี ‘อดีตปลัดณรงค์’ และ ‘ปลัดโสภณ’ ด้วย
  2017-08-15, 20:24
 • Friday, August 11, 2017
  14:43
  ข้อถกเถียงเกี่ยวกับนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งถือเป็นการลงทุนของรัฐด้านสาธารณสุข มีจุดเน้นสำคัญอยู่ที่การ “ขาดทุน” ของโรงพยาบาล การโฟกัสไปที่เรื่องการขาดทุนของโรงพยาบาลแม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก และเกี่ยวข้องกับสเถียรภาพของระบบสาธารณสุข แต่ก็ทำให้เกิดการลดทอนความสำคัญของการลงทุนด้านสาธารณสุขมาอยู่ในมุมมองของผู้ให้บริการเท่านั้น เบี่ยงเบนความสนใจไปจากผลประโยชน์ที่แท้จริงทั้ง 3 ข้อข้างต้นซึ่งตกแก่สังคมส่วนรวม เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?
  2017-08-11, 14:43
 • Monday, June 05, 2017
  17:48
  พล.อ.ประยุทธ์' ถกมินิคาบิเนต ป.ย.ป. ยันไม่ยกเลิก 30 บาทรักษาทุกโรค แต่จะทำอย่างไรให้งบประมาณในส่วนของสาธารณสุข, สสส.และ สปสช. มาบูรณาการร่วมกันให้ตรงกับเป้าหมายและความต้องการตามนโยบายของรัฐบาล
  2017-06-05, 17:48

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน