Taxonomy term
 • Tuesday, June 25, 2019
  05:52
  กรมควบคุมโรค ห่วงเกษตรกรไทย เสี่ยงป่วยด้วยพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคเนื้อเน่า ในกลุ่มผู้สูงอายุ คนอ้วน ป่วยโรคเบาหวาน ไตวาย ผู้ที่กินยาสเตียรอยด์ เป็นต้น เผยปี 61 พบผู้ป่วยจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและยาฆ่าแมลงเกือบหมื่นคนพร้อมแนะหลักการ “อ่าน ใส่ ถอด ทิ้ง” เพื่อใช้ยาฆ่าแมลงอย่างปลอดภัย
  2019-06-25, 05:52
 • Thursday, August 18, 2016
  21:51
  สธ.เปิดห้องปฏิบัติการพิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองรับการตรวจสารกำจัดศัตรูพืชได้ไม่น้อยกว่า 500 ชนิด ตามที่สหภาพยุโรปกำหนดเพื่อรองรับการส่งออกผักผลไม้ไทยจำหน่ายต่างประเทศ ชี้เป็นแห่งแรกของไทย เพื่อแก้ปัญหาสหภาพยุโรปส่งคืนผักผลไม้ของไทย เนื่องจากตรวจพบสารกำจัดศัตรูพืช
  2016-08-18, 21:51
 • Friday, May 09, 2014
  15:01
  กระทรวงสาธารณสุข พบคนไทยป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชปีละเกือบ 1,800 คน พบมากสุดในฤดูฝน พิษมีทั้งเฉียบพลัน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ และพิษเรื้อรัง เช่น โรคผิวหนัง มะเร็ง โรคระบบประสาท ผลการตรวจเลือดเกษตรกรไทยใน 48 จังหวัดล่าสุดในปี 2556 อยู่ในเกณฑ์น่าห่วงพบว่ากว่า 4 ล้านคนมีความเสี่ยงจะป่วย เร่งป้องกันแก้ไขโดยให้ความรู้เกษตรกร และดูแลรักษา โดยตั้งคลินิกดูแลสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกจังหวัดในปีนี้ จำนวน 1,237 แห่ง
  2014-05-09, 15:01

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน