Taxonomy term
 • Wednesday, August 14, 2019
  13:10
  วันที่ 1 พ.ค.62 ที่ผ่านมา พ.ร.บ.สถาบันการอุดมศึกษา 2562 มีผลบังคับใช้ ท่ามกลางความกังวลของสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุข ถึงกรณีที่กฎหมายดังกล่าวจะมีผลต่อการลดบทบาทของสภาวิชาชีพในการกำกับและดูแลมาตรฐานการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านสุขภาพ
  2019-08-14, 13:10
 • Saturday, May 18, 2019
  09:10
  คณบดีทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ย้ำมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษา คณาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพเยี่ยม และกระบวนการรับนักศึกษาถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมเชิญทันตแพทยสภาวาระที่ 9 มาตรวจเยี่ยมในเดือน มิ.ย.นี้ แม้กฎหมายไม่บังคับให้ทำแล้วก็ตาม
  2019-05-18, 09:10
 • Monday, February 18, 2013
  10:40
    นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ คณะอนุกรรมการคัดเลือกเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) มีมติให้ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับเลือกเป็นเลขาธิการสพฉ. หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีผู้สมัคร 2 คนคือ นายภวัต เลิศสุธน ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขชุมชน และอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม มาธิราช และ นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี และจะมีการคัดเลือกในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้
  2013-02-18, 10:40

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
14 ชั่วโมง 12 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
1 วัน 1 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
14 ชั่วโมง 12 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
1 วัน 1 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน