Taxonomy term
 • Tuesday, April 02, 2019
  12:26
  เผย ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองครอบครัวฉบับฯใหม่ เน้นเป็นงานนโยบายระดับชาติ ทำงานร่วมกัน ช่วยเจ้าหน้าที่ทำงานสะดวกและรวดเร็วขึ้น ส่วนผู้ถูกกระทำความรุนแรงได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ส่วนผู้กระทำความรุนแรงมีบทลงโทษทางอาญา พร้อมรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  2019-04-02, 12:26
 • Saturday, June 22, 2013
  09:52
  แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งงานขับเคลื่อนด้านความเป็นธรรมทางเพศ : ประสบการณ์จากเพื่อนบ้านอาเซียน โดยมีตัวแทนนักสิทธิสตรี จากประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมนำเสนอความเห็นอย่างหลากหลาย
  2013-06-22, 09:52

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 12 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 18 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 25 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 27 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 29 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 33 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 36 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 12 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 18 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 25 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 27 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 29 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 33 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 36 นาที ago
กลับด้านบน