Taxonomy term
  • Tuesday, October 16, 2018
    10:42
    ชมรมเภสัชกรภาคใต้และ 12 เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมออกแถลงการณ์ยืนยันไม่เคยเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับที่ สธ.เสนอ ครม. ระบุผู้จัดทำร่างบิดเบือนข้อมูลแถมยังเพิ่มเนื้อหาที่กระทบต่อความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน ทั้งที่ไม่เคยมีข้อเสนอนี้มาก่อน เรียกร้อง สธ.ดึงร่างคืนมาจาก ครม.พร้อมเปิดเผยต่อสาธารณะ และจัดประชาพิจารณ์ 15 วัน
    2018-10-16, 10:42

ข่าวล่าสุด

กลับด้านบน