Taxonomy term
  • Sunday, February 10, 2019
    18:34
    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมการแพทย์ ระดับหัวกะทิ ป้อนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เป็นขุมพลังใหม่ในการขับเคลื่อนงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์ในสถานพยาบาล
    2019-02-10, 18:34

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 วัน 14 ชั่วโมง ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
4 วัน 2 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 วัน 14 ชั่วโมง ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
4 วัน 2 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน