Taxonomy term
 • Sunday, February 11, 2018
  17:15
  มหกรรมการอ่านแห่งชาติ : “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย” 28 องค์กร สานพันธกิจระดับชาติ คลายปมวิกฤตพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็ก 0-6 ปี
  2018-02-11, 17:15
 • Friday, August 11, 2017
  16:54
  กพย. - แผนงานฯการอ่าน สสส. เผยผลศึกษา ใช้หนังสือนิทานภาพ “กุ๊กไก่เป็นหวัด” และ“กระจิบท้องเสีย” ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วยให้เด็กเข้าใจการสร้างเสริมสุขนิสัย ปลดล็อกวิกฤตเชื้อดื้อยาในเด็ก หลังพบสถานการณ์คนไทยใช้ยาปฏิชีวนะ ไม่ถูกโรค ไม่ถูกวิธี เพิ่มเชื้อดื้อยาถึงขั้นวิกฤต
  2017-08-11, 16:54
 • Wednesday, July 24, 2013
  10:11
  เป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กแอลดี (Learning Disabilities คือเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ ซึ่งมีอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ ความบกพร่องด้านการอ่าน การเขียนสะกดคำ และทางด้านคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการอ่าน พบว่าเด็กมีความยากลำบากในการอ่าน อ่านช้า และไม่ค่อยชอบอ่าน หนังสือทั่วไปจึงไม่อาจตอบสนองการเรียนรู้ที่ดีได้ ล่าสุดแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และองค์กรเครือข่าย จึงจัดแถลงข่าว โครงการ "สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD"ประจำปี 2556 ประกวดสื่อการอ่านสร้างสุขสำหรับเด็กแอลดีขึ้น ที่ห้องประชุม 301 ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
  2013-07-24, 10:11

ความคิดเห็นล่าสุด

ลีลาวดี
54 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ลีลาวดี
54 วินาที ago
กลับด้านบน