Taxonomy term
 • Saturday, June 29, 2013
  10:01
  ตั้งแต่ทำข่าวมาเคยได้เจอ นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ หรือ "หมอตุ่ย" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก เป็นครั้งที่ 2 แต่หมอวรวิทย์ยังคงมีบุคลิกเรียบง่าย และพูดจาตรงไปตรงมาเหมือนเดิม
  2013-06-29, 10:01
 • Sunday, June 09, 2013
  11:26
  ในที่สุดชมรมแพทย์ชนบท ก็ประสบความสำเร็จในเวทีเจรจากับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุขโดยที่ไม่จำเป็นต้องก่อม็อบประท้วงที่หน้าบ้าน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี อย่างที่ตั้งเจตจำนงไว้ตั้งแต่แรก
  2013-06-09, 11:26
 • Saturday, May 11, 2013
  09:16
  กำลังเผชิญมรสุมศึกหนัก สำหรับ นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เนื่องจากโดนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ยื่นเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบยาพาราที่ไม่ผ่านคุณภาพและอาจมีการฮั้วประมูล และยังมี ข้อกล่าวหาเรื่องการก่อสร้างโรงงานวัคซีนล่าช้ารวมถึงปัญหายา โอเซลทามิเวียร์ ยาโคลพิโดเกรลหมดอายุ
  2013-05-11, 09:16
 • Monday, May 06, 2013
  10:23
  ผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึง 12 ปีแล้ว สำหรับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทองแรกเริ่มงบประมาณรายหัวอยู่ที่ 1,200 บาท ปัจจุบันเพิ่มสูงเป็น 2,955 บาท ในปี 2557 งบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อยู่ที่ 1.8 แสนล้านบาท
  2013-05-06, 10:23
 • Tuesday, January 15, 2013
  10:40
  การประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมรับแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ฉบับที่ 3 จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เมื่อวันที่14 ม.ค.พบว่า การถ่ายโอนภารกิจด้านสุขภาพให้ อปท.ทั่วประเทศยังล่าช้ามาก
  2013-01-15, 10:40

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
1 วัน 15 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
1 วัน 15 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน