Taxonomy term
 • Sunday, February 04, 2018
  18:33
  ประกันสังคมเพิ่มความคุ้มครองมาตรา 40 จูงใจแรงงานนอกระบบให้เข้าระบบมากยิ่งขึ้น มีทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์ โดยไม่เพิ่มเงินสมทบ และเพิ่มทางเลือกใหม่ โดยเพิ่มความคุ้มครอง และเพิ่มเงินสมทบ เผยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป
  2018-02-04, 18:33
 • Sunday, January 28, 2018
  12:21
  ประกันสังคมเผยผลการรับฟังความคิดเห็นผู้ประกันตนเกี่ยวกับบำนาญชราภาพ 12 ครั้ง ทั่วประเทศ พบร้อยละ 70 เห็นด้วยกับการขยายอายุรับบำนาญชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี ด้านเลขาธิการ สปส. แจงต้องนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตน
  2018-01-28, 12:21
 • Sunday, January 21, 2018
  19:47
  ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ กว่า 9.6 แสนคน สนช.เห็นชอบในหลักการและเหตุผลวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตนแล้ว
  2018-01-21, 19:47
 • Friday, January 19, 2018
  22:22
  รมว.แรงงาน พอใจผลการบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคมปี 2560 ที่ยอดผลตอบแทนพุ่งกว่า 58,000 ล้านบาท ด้าน สปส.ยกร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อการลงทุน โดยนำเงินกองทุนเฉพาะส่วนที่เป็นเงินลงทุนจัดตั้งเป็นกองทุนนิติบุคคลตามหลักสากล แต่ยังคงอยู่ภายใต้การกำกับของ สปส.เพื่อบริหารการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด
  2018-01-19, 22:22
 • Thursday, January 18, 2018
  12:32
  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแจงทวงเงินสมทบจากรัฐบาล 2.3 หมื่นล้าน เป็นหน้าที่ตามปกติที่ต้องทวงทุกปี ชี้เป็นการค้างจ่ายสะสมมาจากรัฐบาลชุดก่อนๆ ส่วนรัฐบาลปัจจุบันจ่ายให้เต็มจำนวนโดยตลอด ส่วนจะได้เท่าใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงบประมาณอีกที
  2018-01-18, 12:32
 • Wednesday, January 17, 2018
  13:52
  เลขาธิการประกันสังคม แจงข้อเรียกร้องของ คปค. และกลุ่มภาคีเครือข่าย 18 องค์กร ส่วนใหญ่ดำเนินการแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นเรื่องข้อกฎหมาย ด้านเลขาธิการ สปส. ย้ำต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ล่าสุดในวันที่ 17 ม.ค.61 นี้ จะได้ข้อสรุปเรื่องเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์
  2018-01-17, 13:52
 • Saturday, January 13, 2018
  11:31
  สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 61 ได้แล้วถึง 31 มีนาคม 2561 ด้านเลขาธิการ สปส. เผย ปี 2561 ผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนยื่นขอรับสิทธิการรักษาได้ทันที แนะผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกและความพึงพอใจรวมถึงประโยชน์ในการขอรับบริการกับสถานพยาบาล
  2018-01-13, 11:31
 • Friday, January 12, 2018
  12:16
  สำนักงานประกันสังคมเผยจำนวนผู้ประกันตนที่บาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ผู้ประกันตนประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ 2,908 ราย และเสียชีวิต 39 ราย เลขาธิการ สปส.เผยพร้อมจ่ายประโยชน์ทดแทนให้ผู้ประสบเหตุ ย้ำผู้ประกันตนและทายาทผู้มีสิทธิให้รีบยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต
  2018-01-12, 12:16
 • Thursday, December 07, 2017
  19:21
  สำนักงานประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรีในสถานพยาบาล ที่เลือกไว้ ปีละ 1 ครั้ง ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ชวนผู้ประกันตนใช้สิทธิตรวจสุขภาพลดความเสี่ยงของโรค
  2017-12-07, 19:21
 • Sunday, November 12, 2017
  12:04
  สำนักงานประกันสังคม รับข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ประกันตนทวงถามกรณีได้รับความเสียหายจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ด้านเลขาธิการ สปส. แจง ข้อเรียกร้องอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดจะได้ข้อยุติ หลังการประชุมบอร์ดประกันสังคม 14 พ.ย. 60 นี้
  2017-11-12, 12:04

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
20 ชั่วโมง 49 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
20 ชั่วโมง 49 นาที ago
กลับด้านบน