Taxonomy term
 • Friday, July 19, 2019
  14:00
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดระบบบริการกัญชาทางการแพทย์ฯ เผยหน้าที่คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดระบบใช้กัญชาอย่างครบวงจร เพื่อให้สถานพยาบาลทั่วประเทศมียากัญชาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความปลอดภัย เผย อย.ดูแลหลักมาตรการควบคุมการใช้ -รับเรื่องร้องเรียนจากการใช้กัญชา ด้าน อย.เผยมีระบบรายงานรับเรื่อง 3 ช่องทาง
  2019-07-19, 14:00
 • Thursday, March 21, 2019
  15:21
  อย.แจงกรณีผลวิจัยพบยาปฏิชีวนะในปลาดอร์ลี่ จากการสุ่มตรวจปลาที่จำหน่ายในท้องตลาดไม่พบการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะ ส่วนปลานำเข้ามีการตรวจสอบโลหะหนัก วอนผู้บริโภคอย่าตื่นตระหนก ปลาดอร์ลี่ที่ผ่านการปรุงสุกสามารถลดปริมาณยาปฏิชีวนะที่ปนเปื้อนได้
  2019-03-21, 15:21
 • Saturday, March 16, 2019
  07:44
  อย.แจ้งมีการเรียกเก็บยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ลอซาร์แทน (Losartan) คืนจากท้องตลาดด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต หลังพบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 8 รุ่น ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งในสัตว์ แต่ยังไม่มีข้อมูลในมนุษย์ วอนอย่าตื่นตระหนก ผู้ป่วยยังคงสามารถใช้ยาลอซาร์แทนในรุ่นการผลิตอื่นได้
  2019-03-16, 07:44
 • Wednesday, November 28, 2018
  12:08
  อย.แจงกรณีการปรับประเภทยาแก้แพ้ “ลอราทาดีน” มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบจากคณะกรรมการยา และได้มีการเฝ้าระวังติดตามผลข้างเคียงบนพื้นฐานของความปลอดภัย โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์และข้อดีที่ประชาชนจะได้รับจากการปรับประเภทยาดังกล่าว ทำให้ประชาชนเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2018-11-28, 12:08
 • Tuesday, October 30, 2018
  16:49
  อย.แจงกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการกำหนดผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันเป็นเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.62 โดยกำหนดให้ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน ต้องมายื่นคำขอแจ้งรายการละเอียด และผู้ขายผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันต้องมายื่นขออนุญาต ส่วนผู้ประกอบการที่ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ หากประสงค์จะดำเนินการต่อไป ต้องมายื่นคำขอแจ้งรายการละเอียดใหม่ภายในวันที่ 22 เม.ย.62 
  2018-10-30, 16:49
 • Thursday, October 25, 2018
  16:35
  อย.เตือนภัยเร่งด่วน เรียกเก็บ ยาเมโธเทรกเซท ทะเบียนยาเลขที่ 1C 895/29 รุ่นการผลิต BVU 1010 คืนจากท้องตลาด เนื่องจากพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ได้แก่ มีไข้ อาเจียน หนาวสั่น ปวดศีรษะในผู้ป่วย 5 ราย ของ รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี และพบมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียด้วย
  2018-10-25, 16:35
 • Saturday, September 01, 2018
  19:19
  อย.แจงมีความเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อนในสาระของร่าง พ.ร.บ.ยาที่ได้ร่างขึ้น ยืนยันมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างครอบคลุม มีข้อดีหลายด้าน เช่น กำหนดให้สามารถทบทวนทะเบียนตำรับยาได้ทุกเมื่อ เมื่อมีข้อมูลความไม่เหมาะสมด้านความปลอดภัย คุณภาพ หรือประสิทธิผล ซึ่งอาจส่งผลต่อประชาชนและผู้บริโภค มีข้อกำหนดให้มีการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาทุก 7 ปี แทนที่แบบตลอดชีพ เพื่อให้เกิดการประเมินข้อมูลทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
  2018-09-01, 19:19
 • Sunday, August 26, 2018
  11:08
  อย.เรียกคืนยาวาลซาร์แทนรักษาความดันโลหิตสูงเพิ่มอีก 2 ตำรับ หลังสหรัฐฯ ประกาศพบแหล่งวัตถุดิบจากอินเดียที่ใช้ในการผลิตปนเปื้อนสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับแหล่งจากจีนที่เคยเรียกคืนเมื่อ ก.ค.61 แนะผู้ป่วยที่เคยรับยาขอให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อรับยาที่เหมาะสมต่อไป
  2018-08-26, 11:08
 • Saturday, August 18, 2018
  16:02
  อย.เผยได้เรียกคืน “ยาเซอร์ราทิโอเปปทิเดส (Serratiopeptidase)” ซึ่งเป็นยากลุ่มลดอาการบวม อักเสบ ออกจากท้องตลาด หลังพบข้อมูลด้านประสิทธิภาพของยาดังกล่าวที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ และผู้ประกอบการได้ยกเลิกทะเบียนตำรับยาดังกล่าวโดยสมัครใจ พร้อมเรียกเก็บยาคืนจากสถานที่จำหน่ายยาแล้ว และมีหนังสือถึงผู้รับอนุญาตทั้ง 26 ราย ให้เรียกเก็บยา Serratiopeptidase ในท้องตลาดคืน ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ
  2018-08-18, 16:02
 • Monday, July 30, 2018
  21:40
  อย.ยืนยัน ไม่มีการนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับคนจากบริษัทผู้ผลิตในประเทศจีนที่มีข่าวละเมิดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิต ขอประชาชนมั่นใจประเทศไทยมีมาตรการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนและยาอย่างเข้มงวด
  2018-07-30, 21:40

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน