Taxonomy term
 • Monday, July 08, 2019
  14:46
  กรมควบคุมโรค เผยในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีที่ผลเป็นบวก จะต้องตรวจยืนยันด้วยชุดตรวจถึง 3 ชุดตรวจ หรือหากผลเป็น “สรุปไม่ได้” ต้องนัดเพื่อตรวจใหม่อีกครั้ง ประเทศไทยมีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ได้มาตรฐาน ถูกต้อง และเชื่อถือได้
  2019-07-08, 14:46
 • Saturday, July 06, 2019
  10:15
  กรมควบคุมโรค กระทรงสาธารณสุข จัดประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อถ่ายทอดแนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดแก่เจ้าหน้าที่เครือข่ายระดับเขตและจังหวัด เดินหน้าให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ.2562-2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย เพื่อให้วัคซีนเก็บตกในกลุ่มเด็กไทยและเด็กต่างชาติตามช่วงอายุดังกล่าว ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ทุกราย
  2019-07-06, 10:15
 • Friday, July 05, 2019
  12:07
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการของประเทศไทย มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและได้มาตรฐาน ผลการตรวจต้องมีความถูกต้องและแม่นยำ โดยประเทศไทยมีนโยบาย และแนวทางการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นมาตรฐานของประเทศ
  2019-07-05, 12:07
 • Tuesday, July 02, 2019
  12:31
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และองค์การอนามัยโลก ร่วมประชุมหารือ เพื่อพัฒนาการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในหัวข้อ การจัดการเชื้อดื้อยา โดยการควบคุมการติดเชื้อและใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล
  2019-07-02, 12:31
 • Monday, July 01, 2019
  06:49
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Know Your Status: เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี” พร้อมกระตุ้นให้คนไทยตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ทุกโรงพยาบาลที่ให้บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  2019-07-01, 06:49
 • Tuesday, June 25, 2019
  05:52
  กรมควบคุมโรค ห่วงเกษตรกรไทย เสี่ยงป่วยด้วยพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคเนื้อเน่า ในกลุ่มผู้สูงอายุ คนอ้วน ป่วยโรคเบาหวาน ไตวาย ผู้ที่กินยาสเตียรอยด์ เป็นต้น เผยปี 61 พบผู้ป่วยจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและยาฆ่าแมลงเกือบหมื่นคนพร้อมแนะหลักการ “อ่าน ใส่ ถอด ทิ้ง” เพื่อใช้ยาฆ่าแมลงอย่างปลอดภัย
  2019-06-25, 05:52
 • Thursday, June 20, 2019
  10:37
  กรมควบคุมโรคเผยไทยมีแนวโน้มการระบาดโรคไข้เลือดออกมากกว่าปีที่ผ่านมา ครึ่งปี 62 มีผู้ป่วย 28,785 ราย มากกว่าปี 61 ถึง 1.7 เท่า และพบผู้ป่วยเสียชีวิต 43 ราย อัตราป่วยตายสูงกว่าปกติ คือร้อยละ 0.15
  2019-06-20, 10:37
 • Thursday, June 06, 2019
  10:05
  คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติผลักดันยารักษาโรคเสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อช่วยรักษาผู้ติดบุหรี่หนักและกลุ่มที่เป็นโรคไม่ติดต่อให้เลิกบุหรี่ พร้อมให้จังหวัดเร่งขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบอย่างจริงจัง ลดนักสูบหน้าใหม่ จัดบริการคลินิกสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล
  2019-06-06, 10:05
 • Tuesday, June 04, 2019
  15:40
  กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนเครียดจากการทำงาน หรือการทำงานไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย อาจเกิดภาวะโรคหมดไฟจากการทำงานได้ หลังองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ภาวะเมื่อยล้าหมดไฟ (Burnout) เป็นภาวะที่ต้องได้รับการรักษาในทางการแพทย์ สำหรับคำแนะนำในการจัดการภาวะเมื่อยล้าหมดไฟ 2 ด้าน คือ 1.ด้านการจัดการกับตัวเอง และ 2.การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  2019-06-04, 15:40
 • Wednesday, May 08, 2019
  15:49
  กรมควบคุมโรค มอบหมายหน่วยในสังกัดกรมควบคุมโรค เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคซิฟิลิสอย่างใกล้ชิด หลังพบว่าสถานการณ์โรคซิฟิลิสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พร้อมสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัย ผ่านสถานบริการของรัฐและหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  2019-05-08, 15:49

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน