Taxonomy term
  • Monday, July 27, 2015
    15:15
    สปสช.เขต 4 สระบุรี หนุนเครือข่ายภาคประชาชนที่ทำหน้าที่หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระฯ ชาวจังหวัดปทุมธานีเข้าถึงสิทธิพื้นฐานที่จำเป็นตามกฎหมาย เน้นลดปัญหาด้านค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยชาวชุมชนเข้าถึงการรักษา ส่งเสริมความรู้สิทธิและหน้าที่ที่เป็นสิทธิพื้นฐานที่พึงได้รับตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิ 30 บาท อีกทั้งเป็นหน่วยคลายทุกข์ เป็นที่พึ่งให้ประชาชน
    2015-07-27, 15:15

ข่าวล่าสุด

กลับด้านบน