Taxonomy term
 • Monday, July 01, 2019
  18:01
  แก้ปัญหาภาวะหมดไฟทำงานของแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขง่าย ๆ เริ่มต้นจากการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  2019-07-01, 18:01
 • Wednesday, January 23, 2019
  16:26
  เครียด หดหู่ ขาดแรงใจในการทำงาน หรือที่เรียกว่าภาวะหมดไฟ (Burnout syndrome) ไม่ว่าจะอาชีพไหนหรือใครก็ต้องเคยประสบทั้งสิ้น แต่สำหรับแวดวงสาธารณสุขในสหรัฐอเมริกากำลังเข้าขั้นวิกฤติ เมื่องานวิจัยชี้ว่าแพทย์กำลังอยู่ในภาวะหมดไฟมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ที่สำคัญกว่านั้นคือภาวะหมดไฟของพวกเขาส่งผลต่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในการรักษา โดยเรียกร้องให้ทุกองค์กรและสถานพยาบาลในสหรัฐฯ ควรจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสุขภาวะให้แก่บุคลากรของตนโดยเฉพาะ
  2019-01-23, 16:26
 • Friday, October 19, 2018
  11:20
  บุคลากรสาธารณสุขต่างเผชิญกับสภาวะหมดไฟเบื่องานนี้ไม่มากก็น้อย แม้จะเป็นความจริงที่ว่า หนทางในการลดหรือหยุดสภาวะหมดไฟเบื่องาน อาจต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือวิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานเสียใหม่ แต่หากสภาวะดังกล่าวมาจากตัวเนื้องานหรือองค์กร ดังนั้น องค์กรต้องมีหน้าที่ช่วยบุคลากรของตัวเองให้หลุดพ้นจากสภาวะหมดไฟได้เช่นกัน
  2018-10-19, 11:20

ข่าวล่าสุด

กลับด้านบน