Taxonomy term
  • Thursday, August 25, 2016
    18:37
    เผย ทุก 1 ชั่วโมง คนไทยตายบนถนนอย่างน้อย 3 คน ร้อยละ 76 เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ยก “ลำปาง” ต้นแบบส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 % มีผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยสูงถึงร้อยละ 59.8 ผู้ซ้อนร้อยละ 24.2 และอำเภอสบปราบพื้นที่สวมหมวกนิรภัยสูงสุด สคอ.ชวนสื่อ-สังคม ร่วมประณามพฤติกรรมยอดแย่ ชี้ “รับไม่ได้” ขี่รถจักยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย 
    2016-08-25, 18:37

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
16 ชั่วโมง 15 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 21 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 28 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 30 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 32 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 36 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 39 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
16 ชั่วโมง 15 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 21 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 28 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 30 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 32 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 36 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 39 นาที ago
กลับด้านบน