Taxonomy term
 • Monday, January 21, 2019
  21:23
  สปสช.ร่วมกับสภาการพยาบาลลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นบริการตามมาตรา 18 (13) ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินและระบบปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกับคลินิกหมอครอบครัว ด้านนายกสภาการพยาบาลกระตุ้นผู้ปฏิบัติงานบอกเล่าสภาพปัญหาหน้างานเพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไข ส่วนเวทีต่อไปเตรียมลงพื้นที่ จ.นครปฐม 11-12 ก.พ. 2562 นี้
  2019-01-21, 21:23
 • Sunday, January 20, 2019
  17:54
  ระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care) และการป้องกันโรค (Prevention) คือทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพที่สำคัญถัดจากนี้ ระบบบริการปฐมภูมิ คือ “โอเอซิส” ที่จะนำมาซึ่งความชุ่มฉ่ำและชุ่มชื่นในทุกๆ ตารางนิ้ว
  2019-01-20, 17:54
 • Friday, January 18, 2019
  11:05
  “พลังประชารัฐ” ไม่มีนโยบายรวมกองทุนสุขภาพ แต่จะทำให้ 3 กองทุนมีเหตุผลมากขึ้น เผยจะสร้างชุดสิทธิประโยชน์หลัก 3 กองทุนมาตฐานเดียว และกำหนดสิทธิประโยชน์เสริมอีก 2 ชุด ตั้งเป้าเพิ่มหมอครอบครัว-สร้างความมั่นใจผู้ให้บริการไม่ถูกเอาผิดฐานละเมิด ประกาศเดินหน้านโยบาย “ปรับเปลี่ยน-เชื่อมโยง-ยกระดับ-ต่อเนื่อง”
  2019-01-18, 11:05
 • Friday, November 23, 2018
  17:01
  กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย รพ.สต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  2018-11-23, 17:01
 • Monday, November 19, 2018
  20:08
  “หมอธีระ” แนะ “นโยบายหมอครอบครัว” ดึงชุมชนร่วมเป็นฐาน ขับเคลื่อนดูแลสุขภาพคนในพื้นที่ทุกมิติ ชี้หากจำกัดแค่ “บุคลากรทางการแพทย์” ยากประสบสำเร็จ เหตุกำลังไม่เพียงพอ ขณะที่การผลิต “หมอเวชศาสตร์ครอบครัว” ไม่พอรองรับเป้า 10 ปี 6,500 คน ชี้การเร่งผลิตใช้หลักสูตรอบรมระยะสั้น หวั่นกระทบคุณภาพ พร้อมระบุ สธ.ต้องใช้ตัวชี้วัดผลดำเนินงานหมอครอบครัวแตกต่าง เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ลดแรงกดดันคนทำงาน
  2018-11-19, 20:08
 • Wednesday, October 03, 2018
  22:51
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยอมรับโรงพยาบาลใหญ่มีอัตราครองเตียงเกิน 100 % เร่งใช้นวัตกรรมแก้ไขปัญหาความแออัด ให้โรงพยาบาลใหญ่เน้นการรักษาโรคยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายดูแลด่านหน้า ควบรวมการบริหารจัดการโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง/เล็ก สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชน
  2018-10-03, 22:51
 • Friday, September 21, 2018
  18:57
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ ชี้แจงแนวทางการบริหารงานปีงบประมาณ 2562 พร้อมเร่งรัดงาน 5 ด้าน ยึดแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MOPH และใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  2018-09-21, 18:57
 • Friday, September 21, 2018
  14:12
  รมว.สาธารณสุข มอบนโยบายปี 2562 เร่งสานต่อภารกิจเดิม พร้อมสร้างสรรค์งานใหม่ บรรลุเป้าหมายในยุทธศาสตร์ 20 ปี เน้นหนัก 5 งานสำคัญ ได้แก่ การปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ คลินิกหมอครอบครัวและ รพ.สต.ติดดาว การปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการควบคุมป้องกันวัณโรค
  2018-09-21, 14:12
 • Wednesday, September 19, 2018
  14:18
  นายกรัฐมนตรี เปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัว รพ.เพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา คลินิกหมอครอบครัวแห่งแรกของไทยที่ได้รับงบประมาณอาคารตามนโยบายคลินิกหมอครอบครัว 44 ล้านบาท นำร่อง 1 ใน 8 จังหวัด
  2018-09-19, 14:18
 • Saturday, September 15, 2018
  18:15
  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เผยนโยบายคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลประชาชน ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ชูจุดเด่นศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองให้บริการแบบ One Stop Service ลดระยะเวลาการรับบริการ และร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสร้างระบบแก้ไขปัญหาวัยรุ่นใช้สารเสพติดแบบครบวงจร
  2018-09-15, 18:15

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

ทางเลือกยังมีอยู่
2 วัน 3 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทางเลือกยังมีอยู่
2 วัน 3 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน