Taxonomy term
 • Wednesday, October 03, 2018
  22:51
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยอมรับโรงพยาบาลใหญ่มีอัตราครองเตียงเกิน 100 % เร่งใช้นวัตกรรมแก้ไขปัญหาความแออัด ให้โรงพยาบาลใหญ่เน้นการรักษาโรคยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายดูแลด่านหน้า ควบรวมการบริหารจัดการโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง/เล็ก สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชน
  2018-10-03, 22:51
 • Friday, September 21, 2018
  18:57
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ ชี้แจงแนวทางการบริหารงานปีงบประมาณ 2562 พร้อมเร่งรัดงาน 5 ด้าน ยึดแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MOPH และใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  2018-09-21, 18:57
 • Friday, September 21, 2018
  14:12
  รมว.สาธารณสุข มอบนโยบายปี 2562 เร่งสานต่อภารกิจเดิม พร้อมสร้างสรรค์งานใหม่ บรรลุเป้าหมายในยุทธศาสตร์ 20 ปี เน้นหนัก 5 งานสำคัญ ได้แก่ การปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ คลินิกหมอครอบครัวและ รพ.สต.ติดดาว การปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการควบคุมป้องกันวัณโรค
  2018-09-21, 14:12
 • Wednesday, September 19, 2018
  14:18
  นายกรัฐมนตรี เปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัว รพ.เพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา คลินิกหมอครอบครัวแห่งแรกของไทยที่ได้รับงบประมาณอาคารตามนโยบายคลินิกหมอครอบครัว 44 ล้านบาท นำร่อง 1 ใน 8 จังหวัด
  2018-09-19, 14:18
 • Saturday, September 15, 2018
  18:15
  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เผยนโยบายคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลประชาชน ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ชูจุดเด่นศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองให้บริการแบบ One Stop Service ลดระยะเวลาการรับบริการ และร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสร้างระบบแก้ไขปัญหาวัยรุ่นใช้สารเสพติดแบบครบวงจร
  2018-09-15, 18:15
 • Friday, September 14, 2018
  11:14
  กระทรวงสาธารณสุขเผยผลการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ปี 2561 จัดตั้งทีมหมอครอบครัวแล้ว 806 ทีม พร้อมเดินหน้าขยายเป็น 1,170 ทีมในปีหน้า ชี้ระบบสุขภาพที่ดีต้องมีระบบบริการปฐมภูมิที่เข้มแข็งเป็นฐานล่าง คาดหากเมืองไทยพัฒนาเต็มรูปแบบจะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลลง 60% และประหยัดค่ารักษาพยาบาลได้ 50,000 ล้านบาท/ปี
  2018-09-14, 11:14
 • Thursday, September 06, 2018
  17:53
  กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าหมายพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชน เป็นสมาร์ท ฮอสปิตัล รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลใหญ่ดูแลต่อ เตรียมความพร้อมก่อนส่งกลับบ้าน ร่วมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภูมิ
  2018-09-06, 17:53
 • Sunday, June 10, 2018
  15:06
  สธ.เผยผลวิจัยคลินิกหมอครอบครัว พบมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในระยะ 10 ปี อาจจะต้องใช้เงินลงทุน 50,000 ล้านบาท แต่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ได้มีมูลค่า 227,570 ล้านบาท หรือกล่าวได้ว่าทุก 1 บาทที่ลงทุนสามารถให้ค่าตอบแทน 4.55 บาทและประชาชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 92.4 มีความต้องการคลินิกหมอครอบครัว
  2018-06-10, 15:06
 • Wednesday, June 06, 2018
  16:29
  กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาโรงพยาบาลทั่วประเทศให้มีศักยภาพดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตั้งแต่โรงพยาบาลต่อเนื่องถึงบ้านด้วยทีมหมอครอบครัวอย่างมีมาตรฐานเท่าเทียม ใช้การดูแลแบบ heart to heart
  2018-06-06, 16:29
 • Monday, May 07, 2018
  10:44
  มีน้องหมอโพสครุ่นคิดเรื่องทำอย่างไรไม่ให้การทำงานตามแนวคิดของทีมหมอครอบครัวตามที่รัฐบาลพยายามผลักดัน และกำหนดในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยนั้นกลายไปเป็นโอพีดีเฉพาะทางนอกโรงพยาบาล หรือ Extended OPD ดังที่เห็นในหลายพื้นที่
  2018-05-07, 10:44

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

kriangkrai
1 วัน 13 ชั่วโมง ago
วัชรา
2 วัน 12 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

kriangkrai
1 วัน 13 ชั่วโมง ago
วัชรา
2 วัน 12 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน