Taxonomy term
 • Saturday, August 10, 2019
  11:27
  กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้เป็นหมอประจำบ้าน รวมพลังให้คนไทยตระหนักถึงการมีสุขภาพดี ช่วยลดความแออัด บริการมีคุณภาพ รักษาได้เต็มที่ สะดวกทั้งผู้รับ และผู้ให้บริการ สบส.จัดอบรมพร้อมคัดเลือกเป็นหมอประจำบ้านชุดแรก ตำบลละ 1 คน จำนวน 8,000 คน
  2019-08-10, 11:27
 • Saturday, November 01, 2014
  13:32
  “เวลาเข้าไปในชุมชน จะพบผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน พึ่งพาตนเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย คนแก่ติดบ้านติดเตียง คนแก่ดูแลคนแก่ ซึ่งคนกลุ่มเหล่านี้ คุณภาพชีวิตไม่ดี เป็นโจทย์ให้กลับมาคิดว่า ทำอย่างไร ถึงจะทำให้คนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น” จากคำกล่าวของ นพ.สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ผู้ได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นปี 2553-2554   
  2014-11-01, 13:32

ข่าวล่าสุด

กลับด้านบน