Taxonomy term
  • Saturday, September 15, 2018
    19:52
    “หมอเมือง” หมายถึง หมอแผนโบราณ ทำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยวิชาการที่สืบทอดมาจากปู่ย่าตายาย เป็นการรักษาตามประเพณีที่สืบทอดกันมา มีตำราหรือภาษาล้านนาเรียก “ปั๊บ” ตัวอักษรพื้นเมืองเป็นตำรา บอกสูตรยาสมุนไพร และเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้
    2018-09-15, 19:52

ความคิดเห็นล่าสุด

โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
8 ชั่วโมง 32 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
8 ชั่วโมง 32 นาที ago
กลับด้านบน