Taxonomy term
  • Saturday, September 15, 2018
    19:52
    “หมอเมือง” หมายถึง หมอแผนโบราณ ทำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยวิชาการที่สืบทอดมาจากปู่ย่าตายาย เป็นการรักษาตามประเพณีที่สืบทอดกันมา มีตำราหรือภาษาล้านนาเรียก “ปั๊บ” ตัวอักษรพื้นเมืองเป็นตำรา บอกสูตรยาสมุนไพร และเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้
    2018-09-15, 19:52

ความคิดเห็นล่าสุด

CindypjPax
4 ชั่วโมง 56 นาที ago
CindypjPax
5 ชั่วโมง 5 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
6 ชั่วโมง 38 นาที ago
CindyfxPax
9 ชั่วโมง 49 นาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 6 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindypjPax
4 ชั่วโมง 56 นาที ago
CindypjPax
5 ชั่วโมง 5 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
6 ชั่วโมง 38 นาที ago
CindyfxPax
9 ชั่วโมง 49 นาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 6 นาที ago
กลับด้านบน