Taxonomy term
 • Sunday, April 01, 2018
  11:41
  สปสช.ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ คัดเลือกข้อเสนอพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพ ครอบคลุมเทคโนโลยีทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
  2018-04-01, 11:41
 • Wednesday, March 07, 2018
  16:30
  แม่น้องอั่งเปา เผย สิทธิบัตรทองช่วยลูกป่วย “โรคคาวาซากิ” เข้าถึงการรักษา หลังช็อคค่ายา IVIG ค่ารักษาหลักแสนบาท ทั้งยังใช้สิทธิรักษาผลข้างเคียงต่อเนื่อง ระบุรู้สึกโชคดีที่เป็นคนไทย มีหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคุ้มครอง ครอบครัวไม่กระทบจากภาระค่ารักษาโรคค่าใช้จ่ายสูง
  2018-03-07, 16:30
 • Sunday, February 25, 2018
  17:27
  มูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 44 ประกาศ “กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ” บุคคลเกียรติยศในด้านสาธารณสุข ระบุเป็นปราการที่ยืนขวางกั้นเพื่อปกป้องร่วมกับประชาชนอีก 48 ล้านคน มิให้ถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นในอดีต ทั้งยังผลักดันเพดานสิทธิและความเท่าเทียมของคนไทยให้สูงขึ้นด้วยหลักการ ‘ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว’ เป็นการต่อสู้เพื่อคนเท่ากัน
  2018-02-25, 17:27
 • Sunday, February 25, 2018
  09:11
  ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี แจงเหตุผลเรียกเก็บมัดจำผู้ป่วยไตวาย ชี้ต้นทุนซ่อมเส้นเลือดฟอกไต 40,000-50,000 บาท แต่ สปสช.จ่ายชดเชยแค่ 8,000 บาท แถมยังมีผู้ป่วยนอกเขตมารับบริการอีกกว่า 1,800 ราย หากปล่อยให้เป็นแบบนี้โรงพยาบาลขาดทุนแน่ ย้ำเตรียมทบทวนเลิกเก็บเงินเฉพาะผู้ป่วยในเขตภายในวันที่ 28 ก.พ.นี้ แต่ผู้ป่วยจากนอกเขตยังต้องเรียกเก็บเหมือนเดิม พร้อมทั้งส่งข้อมูลต้นทุนให้ สปสช.พิจารณาปรับอัตราการจ่ายชดเชยเพิ่ม
  2018-02-25, 09:11
 • Saturday, February 24, 2018
  09:39
  เครือข่ายผู้ป่วยโรคไตโวย โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งใน จ.อุบลราชธานี เรียกเก็บเงินมัดจำค่าทำเส้นฟอกเลือด 30,000 บาท ถ้าไม่จ่ายก็ไม่ได้รับบริการ สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ป่วยทั้งเขต อัดไม่เป็นธรรม กีดกันการเข้าถึงบริการ พร้อมยื่นข้อเรียกร้องห้ามเก็บเงินร่วมจ่าย-เงินมัดจำทุกกรณี
  2018-02-24, 09:39
 • Sunday, February 11, 2018
  14:09
  ผ่านมากว่า 16 ปี ผลจากการกำกับดูแลหลักประกันสุขภาพของไทยทั้ง 3 ระบบยังมีประเด็นปัญหาความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งถูกตั้งคำถามถึงรายจ่ายด้านสุขภาพที่ภาครัฐและประชาชนต้องแบกรับว่าจะเพียงพอและครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรในอนาคตและพร้อมต่อการเข้าสู่สังคมสูงวัยหรือไม่
  2018-02-11, 14:09
 • Sunday, February 11, 2018
  12:05
  อนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขฯ สปสช. เคาะ 11 ข้อเสนอสิทธิประโยชน์บัตรทอง สู่กระบวนการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ความจำเป็นและผลกระทบรอบด้าน เพิ่มการเข้าถึงการรักษาอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
  2018-02-11, 12:05
 • Tuesday, February 06, 2018
  19:19
  “หมอมงคล” ย้ำระบบรัฐสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลต้องเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนไม่ว่ารวยหรือจน ชี้หากเลือกสงเคราะห์เฉพาะคนจน แล้วคนที่เลยเส้นแบ่งความจนขึ้นไปจะมีกี่คนที่ไม่ล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาล อัดรัฐมีของดีที่ทั่วโลกให้การยอมรับแต่กลับมองเป็นภาระทางการเงิน แต่เวลาซื้อของไม่เข้าท่าทั้งหลายกลับบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็น
  2018-02-06, 19:19
 • Tuesday, February 06, 2018
  10:58
  กต.จับมือ สธ.และ สปสช.จัดประชุมความสำเร็จขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทยให้ผู้แทนนักการทูตแต่ละประเทศ หลังองค์การอนามัยโลกยกไทยเป็นต้นแบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นจริงได้ เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จกับประเทศอื่น เพื่อให้แต่ละประเทศบรรลุการมีหลักประกันสุขภาพที่เป็นจริง
  2018-02-06, 10:58
 • Monday, February 05, 2018
  12:34
  มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว จัดเวทีสาธารณะพูดถึงคือข้อเสนอในการปฏิรูประบบสาธารณสุข ซึ่งทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ารัฐสวัสดิการด้านสาธารณสุข ไม่ใช่ภาระการเงินการคลัง แต่เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรคนของประเทศ พร้อมนำเสนอแนวทางการปฏิรูปในเรื่องต่างๆ
  2018-02-05, 12:34

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

แล้วไงค่ะ
17 ชั่วโมง 33 นาที ago
melonpung
19 ชั่วโมง 40 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

แล้วไงค่ะ
17 ชั่วโมง 33 นาที ago
melonpung
19 ชั่วโมง 40 นาที ago
กลับด้านบน