Taxonomy term
 • Friday, February 03, 2017
  14:02
  ผอ.ศูนย์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขฯ บังคลาเทศ เผย รัฐบาลบังคลาเทศ ตั้งเป้าบรรลุจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2575 อยู่ระหว่างนำร่องบางพื้นที่แล้ว แจงเลือกศึกษาดูงานไทย เป็นประเทศมีความใกล้เคียงและประสบผลสำเร็จในนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมเข้าเยี่ยมชมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.
  2017-02-03, 14:02
 • Tuesday, January 10, 2017
  13:20
  หลักฐานเชิงประจักษ์ได้แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่สำคัญของการดำเนินงานด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคือการทำให้คนยากจนที่อยู่ในเมืองและชนบทรวมทั้งประชาชนที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิเคราะห์ด้านสิทธิประโยชน์ที่พบว่าการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยนั้นเป็นการดำเนินงานเพื่อให้คนยากจนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น และทรัพยากรของภาครัฐกระจายไปสู่ประชากรที่ยากจนเพิ่มมากขึ้น
  2017-01-10, 13:20
 • Sunday, January 08, 2017
  20:20
  สปสช.แจง น้องน้ำ ถูกสุนัขรุมกัด ใช้สิทธิบัตรทอง ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา รพ.กล้วยน้ำไทเบิกจาก สปสช.
  2017-01-08, 20:20
 • Thursday, January 05, 2017
  15:18
  “นพ.สุวิทย์” แนะ รัฐบาล-สธ.อย่าขวางภาคเอกชนทำธุรกิจสุขภาพ เพราะผลวิจัยชี้ชัดว่าไม่ทำให้เกิดภาวะสมองไหล-ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ เสนอให้ปรับบทบาทมาเป็นผู้สร้างความเป็นธรรม จัดเก็บภาษีจากเศรษฐกิจโตมาพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  2017-01-05, 15:18
 • Tuesday, December 20, 2016
  13:10
  "หมอปิยะสกล" ร่วมประชุมการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ สัญญาใจจากประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ที่เจนีว่า ประกาศไทยพร้อมเดินหน้าการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดี บุคลากรสุขภาพมีความสุข พร้อมให้คำมั่นร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ตามข้อแนะนำ 10 ข้อของคณะกรรมาธิการการจ้างงานในภาคสุขภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการสหประชาชาติ เนื่องจากการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เป็นฟันเฟืองสำคัญต่อการขับเคลื่อนการประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประสบผลสำเร็จ
  2016-12-20, 13:10
 • Monday, December 12, 2016
  09:12
  12 ธ.ค.วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก ไทยร่วมเป็นหุ้นส่วนผลักดันทุกประเทศมีหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชน
  2016-12-12, 09:12
 • Friday, November 04, 2016
  14:52
  แพทย์อาวุโสในอังกฤษวิจารณ์มาตรการแนะนำให้ผู้ป่วยหันไปใช้ประกันสุขภาพส่วนบุคคล ชี้อาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกผิดเมื่อต้องพึ่งการรักษาพยาบาลจากบริการสาธารณสุขแห่งชาติ (NHS) อีกทั้งอาจทำให้ช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านบริการสุขภาพยิ่งขยายใหญ่ขึ้น
  2016-11-04, 14:52
 • Sunday, October 02, 2016
  19:38
  สปสช.เผยช่วงครึ่งปีแรกปี 2559 มีผู้ลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 48.23 ล้านคน อัตรารับบริการทั้งผู้ป่วยนอก 80.047 ล้านครั้ง บริการผู้ป่วยใน 2.968 ล้านครั้ง ระบุผลการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล บอร์ด สปสช.มุ่งดูแลประชาชนเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
  2016-10-02, 19:38
 • Sunday, September 25, 2016
  13:58
  ไทยหนุนประเทศกำลังพัฒนา สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างความสำเร็จของไทยที่นานาชาติยกย่องที่สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถดำเนินงานได้โดยใช้ต้นทุนต่ำ และทุกประเทศสามารถทำได้ หากประเทศมีเจตจำนงทางการเมืองและผู้นำประเทศมีนโยบายที่ชัดเจน 
  2016-09-25, 13:58
 • Wednesday, September 14, 2016
  12:05
  แชร์ว่อนในโลกออนไลน์ ลูกสาวโพสต์ Facebook โชว์ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของแม่ใช้สิทธิรักษาจาก 9.2 หมื่นบาท จ่ายส่วนที่สิทธิไม่ครอบคลุม 5.8 พันบาท ระบุเป็นโครงการที่ดี ช่วยเพื่อนมนุษย์มีสวัสดิการ มีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสิทธิประชาชน ไม่ต้องบากหน้าไปร้องขอให้ได้รักษาฟรี ฝากถึงคนต่อต้านขอให้คิดด้วยหัวใจ
  2016-09-14, 12:05

ความคิดเห็นล่าสุด

พลิศาน์
3 ชั่วโมง 36 นาที ago
ขอแค่ไม่เกียร์ว่าง
4 วัน 14 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

พลิศาน์
3 ชั่วโมง 36 นาที ago
ขอแค่ไม่เกียร์ว่าง
4 วัน 14 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน