Taxonomy term
 • Saturday, May 18, 2019
  12:03
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่อนหนังสือแจงปมไม่ผ่านการรับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินจากทันตแพทยสภาวาระที่ 8 และขอให้ทันตแพทยสภาวาระที่ 9 พิจารณาทบทวนแล้ว ส่วนการรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2562 ก็ทำถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับทันตแพทยสภา มั่นใจหลักสูตรจะผ่านการประเมิน และมั่นใจว่านักศึกษาที่เรียนจบจะสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ทั้งหมด
  2019-05-18, 12:03
 • Saturday, May 18, 2019
  09:10
  คณบดีทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ย้ำมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษา คณาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพเยี่ยม และกระบวนการรับนักศึกษาถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมเชิญทันตแพทยสภาวาระที่ 9 มาตรวจเยี่ยมในเดือน มิ.ย.นี้ แม้กฎหมายไม่บังคับให้ทำแล้วก็ตาม
  2019-05-18, 09:10
 • Friday, May 17, 2019
  14:04
  คณบดีทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ชี้ วิชาชีพทันตแพทย์ต้องทำงานกับชีวิตผู้ป่วย มีทักษะและเทคนิคเฉพาะจำนวนมากที่จะต้องประเมิน การทำให้มีมาตรฐานเป็นพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนควรผ่านมาตรฐานตั้งแต่ต้น เพราะการวัดผลเพื่อควบคุมคุณภาพในท้ายที่สุดเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะในทางคลินิกจะทำได้ยากเมื่อมีการวัดผลนักเรียนจำนวนมากในครั้งเดียว แนะตีความ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ให้ชัดเจนก่อนและผลักดันให้มีการผ่านมาตรฐานวิชาชีพโดยมีคนกลางตรวจสอบตั้งแต่แรกเข้าจนเรียนจบ เพื่อให้ทันตแพทย์จบใหม่มีมาตรฐานที่ดีทั้งหมด ไม่ใช่เพียงจำนวนน้อยของชั้นเรียน
  2019-05-17, 14:04
 • Tuesday, May 14, 2019
  10:26
  ห่วง 3 คณะทันตแพทย์จาก 3 มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาโดยที่หลักสูตรการศึกษายังไม่ผ่านการพิจารณาจากทันตแพทยสภา และ สกอ. หวั่นกระทบนักศึกษาและผู้ปกครอง เสียเวลาในการเรียนแต่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ได้
  2019-05-14, 10:26
 • Friday, November 16, 2018
  13:31
  ทันตแพทยสภาแจง 3 ข้อเท็จจริง หลังมีผู้ให้ข้อมูลไม่ถูกต้องทางโซเชียลมีเดีย 1.ยืนยันกรณีเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมไม่ต้องไปขออนุญาตจาก ปส., ไม่ต้องสอบเป็นเจ้าหน้าที่ RSO และ ปส.ไม่มีอำนาจตรวจจับคลินิก 2.ทันตแพทยสภามีอำนาจรับรองหลักสูตรการศึกษาเช่นเดิม และ 3.ไม่มีการพักใช้ใบอนุญาตทันตแพทย์ที่ได้หน่วยไม่ครบตามเกณฑ์
  2018-11-16, 13:31

ความคิดเห็นล่าสุด

Sattawat
1 วัน 6 ชั่วโมง ago
Anonymous
1 วัน 14 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Sattawat
1 วัน 6 ชั่วโมง ago
Anonymous
1 วัน 14 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน